NRK Meny
Normal

SV vil utvide skolesuksess til hele hovedstaden

Barna har strømmet til aktivitetsskolen på Tøyen i Oslo etter at tilbudet ble gratis. SV vil at suksessen skal spres til andre skoler, men skolebyråden er skeptisk.

Tøyen skole

GRATIS SFO PÅ TØYEN: Før det ble gratis gikk 20 prosent av elevene på aktivitetsskolen på Tøyen skole. Etter at det ble gratis er tallet økt til 90 prosent.

Foto: Fredrik Buer / NRK

Tøyen er et av de fattigste og mest belastede områdene i hovedstaden.

Tøyen skolekrets har over 1000 kommunale leiligheter og området har flere flyktningefamilier, flere fattige barn og flere mennesker med rus og psykiske lidelser samlet på et sted enn noe annet sted i byen.

Marianne Borgen

VIL UTVIDE: – Gratis aktivitetsskole fungerer så bra at ordningen må utvides, sier Marianne Borgen (SV).

Foto: Stig Marlon Weston / SV

Før man innførte gratistilbudet i aktivitetsskolen på Tøyen i fjor benyttet bare 20 prosent av barna seg av det.

Nå går hele 90 prosent på SFO ved Tøyen skole på Oslos østkant. SV mener dette gir grunn til å juble.

– Evalueringer viser at barn som går på aktivitetsskolen blir flinkere i skolefag, de blir bedre integrerte og de lærer seg mer norsk. Dette er vinn-vinn situasjon for alle parter, sier Marianne Borgen, SVs gruppeleder i Oslo bystyre til NRK.

Penger fra Tøyenløftet

Det var i fjor at et flertall av politikerne ble enige om det såkalte «Tøyen-løftet», som ga en del ekstra penger til dette området øst i Oslo.

Pengene ble blant annet brukt til gratis kjernetid i aktivitetsskolen. Tidligere har også regjeringen gitt penger til gratis kjernetid på Mortensrud skole.

– Med de gode erfaringene vi har fra både Mortensrud og på Tøyen, så mener vi byråden bør lage en opptrappingsplan. Det bør bli gratis plass i aktivitetsskolene på østkanten og etter hvert i hele byen, sier Borgen.

Aktivitetsskolen er det tilbudet barna får etter den ordinære skoletiden er over og frem til foreldrene kommer og henter de på ettermiddagen. Det blir også kalt SFO.

Skeptisk byråd

Anniken Hauglie

SKEPTISK: Skolebyråd Anniken Hauglie i Oslo er skeptisk til å utvide ordningen fordi den er svært kostbar.

Foto: Dina Johnsen / NRK

På tross av suksessen er skolebyråden i Oslo skeptisk til å utvide ordningen fordi den er svært kostbar.

– Det SV ønsker koster veldig mye penger og er sånn sett et budsjettspørsmål, sier byråd for kunnskap og utdanning, Anniken Hauglie (H).

Det som er viktig for byråden, er å gjøre disse tjenesten tilgjengelig for de med lave inntekter.

– Det gjør vi i dag med inntektsgradert betaling, og det skal vi også fortsette med. Så får vi se om det er nødvendig å gjøre disse enda bedre, men det må vi så fall komme tilbake til i budsjettet.

– Utrolig viktig

De som jobber ved Tøyen skole ser hver dag effekten av tilbudet.

– Det handler om at de får være sammen med andre barn, og snakke norsk hele tiden, sier Sindre Andresen leder for aktivitetsskolen på Tøyen.

Mor og FAU-leder ved Tøyen skole, Lára Samira Benjnouhx, sier at gratistilbudet har mye å si for mange familier.

Hun håper at tilbudet opprettholdes slik at barn av foreldre som ikke har råd til å betale, får fortsette.

– Jeg tror det betyr ganske mye for de aller, aller fleste, som har barn på Tøyen skole. De er veldig takknemlig for at det er gratis, sier hun.