SV vil ha røykesoner på bussholdeplassene

Ti år etter at Dagfinn Høybråten innførte røykeloven, vil SV ta loven et hakk videre.

Røykesone på Oslo S

Klart avgrensede røykesoner: Får SV som det vil, kan det bli røykesoner slik som på Oslo S, på buss- tog, og t-baneholdeplasser i Akershus.

Foto: Dang Trinh / NRK

– Jeg pendler selv med tog fra Eidsvoll til Oslo hver dag, og vet at det kan være plagsomt å få en røyksky i ansiktet tidlig om morgen, sier SVs gruppeleder Ruth Birkeland til NRK.

Det er hun som nå fremmer et forslag om egne soner for røykere for fylkestinget i Akershus.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra folk som ønsker dette. Både fra røykere og ikke røykere. Røykerne har ikke lyst å plage andre.

Får forslaget flertall i fylkestinget må de som vil ta seg en blås på tog, T-bane eller bussholdeplassene i Akershus stå på egne oppmerkede plasser.

Ruth Birkeland

JA TIL SONER: Mange opplever røyk og røyklukt som ubehagelig. Også ute, sier Ruth Birkeland (SV).

Foto: Privat

– Passiv røyking er helseskadelig. Mange mennesker opplever røyk og røyklukt som veldig ubehagelig. Også ute. Folk skal ikke føle seg plaget av røyken, sier Birkeland til NRK.

Tror folk vil respektere røykesoner

SV-politikeren ser for seg at røykesonene bør ligge i utkanten av stasjonsområdet og være skjermet slik at de øvrige ventende ikke blir sjenert av at folk røyker. Utenfor disse oppmerkede områdene skal det være forbudt å røyke.

– Hvordan skal dette skal håndheves?

– Erfaringer tilsier at dette håndhever seg selv. Jeg tror folk vil respektere røykesonene så lenge det er godt markert.

Jernbaneverket har allerede innført røykesoner på enkelte perronger på Oslo S. Birkeland ser for seg lignende ordning på holdeplassene og stasjonene i Akershus.

– Det ser ut til å fungere fint på Norges mest trafikkerte jernbanestasjon, så da bør det også fungere fint på andre holdeplasser.

– Trenger ikke røykesone for å ta hensyn

Mange røykere NRK har snakket med var overraskende positive til SVs forslag, men ikke alle.

– Det er helt teit. Det handler litt mer om fornuft enn bare om hvor man får beskjed om å røyke, sier Charlotte Gullerud. Hun røyker, men understreker at hun alltid tar hensyn til folk med barnevogn, små barn og eldre. Kameraten Aleksander Kristoffersen røyker også. Han er enig med Charlotte.

– Jeg synes ikke man trenger å følge en strek på bakken. Man trenger ikke en egen røykesone for å ta hensyn til andre, sier Kristoffersen.

Skeptiske til SVs forslag om røykesoner

SKEPTISKE RØYKERE: Charlotte Gullerud og Aleksander Kristoffersen har ikke troen på SVs forslag.

Foto: Dang Trinh / NRK

Det er Akershus fylkeskommune eller Jernbaneverket som eier de ulike togene, T-banen og bussholdeplassene.

– Dersom vi får gjennomslag for dette må vi gå i dialog med Jernbaneverket om hvordan vi skal gjennomføre dette, sier Birkeland.

Høyre er positive til SVs forslag

Saken skal behandles i Akershus fylkesting mandag. Fylkesordfører Anette Solli fra Høyre gir tommelen opp for SVs forslag.

– Jeg synes det er et godt forslag og er enig i SVs argumenter om at røykeloven har vært en suksess og at passiv røyking er helsefarlig og bør unngås, sier Solli.