Styrker innsatsen mot sex-overgrep via nettet

Flere politifolk skal etterforske digitale spor og seksuelle overgrep som har foregått via internett og sosiale medier. Redd Barna vil også ha foreldrene mer på banen.

Overgrepsbilder politi

NYE ETTERFORSKERE: Politiet får flere etterforskere til å se på overgrepssaker ved bruk av internett. (Illustrasjonsfoto.)

Foto: NRK

– Vi har avdekket flere store overgrepssaker hvor barn helt ned i 9-årsalderen er blitt utsatt for overgrep, enten ved bruk av internett eller hvor internett var første kontakt, sier Kari-Janne Lid, leder for sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt.

Kari-Janne Lid

Kari-Janne Lid er leder for sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Nå har avdelingen fått fem nye stillinger for å etablere en dataetterforskningsgruppe, skriver Dagsavisen. Lid forteller at de jobber tett med datakrimenheten.

– De siste to årene har vi gradvis spesialisert etterforskere som har jobbet med internettovergrep og bruk av sosiale medier, sier Lid til NRK, og legger til at de gjør digitale beslag i nesten halvparten av alle seksuallovbrudd de etterforsker.

– Dette krever mer kapasitet og kompetanse. Etterforskningen er tidkrevende, med millioner av bilder og videoer, og store chattelogger vi må lese gjennom for å se om vi kan identifisere både at overgrep skjer og hvem som er involvert, sier hun.

– Lokkemannen har flyttet inn på barnerommet

Ifølge Lid er det mange grunner til at det blir flere slike saker: Barn og ungdom har fått smarttelefoner og nettbrett slik at de er lette å nå for overgripere. Dessuten bruker ungdom sosiale medier og legger ut mange bilder av ting de gjør.

– De deler bilder til noen de tror de kjenner, som sender det videre, og dermed kan bildet bli misbrukt til både mobbing og trakassering og i verste fall seksuelle overgrep, sier Lid.

– Før var det lokkemannen på gata vi var redd for. Nå har lokkemannen egentlig flyttet inn på barne- eller ungdomsrommet, forteller Kari-Janne Lid i politiet.

– Foreldre vet ikke hva barna gjør

Politiets satsing får ros av Redd Barna. Rådgiver Kaja Hegg mener likevel at det ikke holder å øke kapasiteten hos politiet.

Kaja Hegg i Redd Barna

Kaja Hegg er rådgiver i Redd Barna.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– Det viktigste er å gi barn opplæring og gode rammer for nettbruk, hjelpe dem til å beskytte seg og håndtere alle de risikoene de utsettes for.

Hegg mener det er viktig å rette innsatsen mot foreldre og lærere, men at mange foreldre ikke vet hva ungene gjør.

– Barna bruker vanvittig mange sosiale medier og er utrolig sosialt aktive fra veldig ung alder, sier Hegg.

Hun mener det er politikernes ansvar at barn får nødvendig opplæring.

– Vi trenger politikere som i mye større grad ser på barn og unges netthverdag som sitt ansvarsområde. Vi må ta barns rettigheter på nett på alvor, vi må ha en skole som i større grad ivaretar dette og vi må gi foreldre og barn god informasjon, sier Kaja Hegg i Redd Barna.