Strømmen har gått flere steder

Det er flere strømbrudd i Akershus.
I Sandvika er det 56 adresser som er rammet, i Lillestrøm 21, ved Eidsvoll 45,11 ved Jessheim og 33 i Drøbak. Hafslund har satt inn 70 ekstra mann på vakt.