NRK Meny
Normal

Streiken er over i Oslo

Endelig kom Oslo kommune og Unio til enighet, men det blir ikke én ekstra krone i lønn i år.

Streik
Foto: Grete Kielland Jenssen / NRK

Etter nesten to uker i streik kom til slutt de to partene til enighet.

- Streiken i Oslo har befestet kravet om at utdanning må lønne seg, og Unios medlemmer har fått en forsikring om god lønnsutvikling i år og de nærmeste årene. Oslo kommune forplikter seg til større likeverdighet i lokale lønnsforhandlinger, og anerkjenner betydningen av likelønn og kompetanse, sier Ellinor Gilberg, som har vært Unios streikeleder i Oslo.

Ble raskt enige

Meklingsmann Geir Engebretsen

Meklingsmann Geir Engebretsen ser på klokka. Det tok sin tid, men til slutt ble det enighet.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Unio og Oslo kommune begynte meklingen klokken 14.00 torsdag etter å ha hatt en dialog gjennom natten. Meklingen var raskt unnagjort.

- Det vanskelige var å få en god dialog og en tilnærming mellom partene om spillereglene for det videre arbeidet med lønnsutvikling i kommunen, sier meklingsmann i Oslo kommune, Geir Engebretsen.

- Men du våget ikke å gå utenfor rammen på 6,4 prosent?

- Det har ikke vært et viktig tema i denne sluttmeklingen å gå til angrep på den økonomiske rammen som lå fra den opprinnelige meklingen, sier Engebretsen.

UNIO-streiken i Oslo varte i 12 dager.

Til sammen har 1.500 Unio-organiserte i Oslo vært tatt ut i streik.

- Lønna må være god og konkurransedyktig for at Oslo kommune skal kunne rekruttere og beholde sykepleiere, førskolelærere, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre utdanningsgrupper. Vi har fått anerkjennelse for dette fra Oslo kommune, sier Gilberg.

Slik har streiken rammet i Oslo.

Unio har oppnådd dette i Oslo:

  • En forsikring om god lønnsutvikling for Unios medlemmer de nærmeste årene.
  • Det skal jobbes med lønnsnivå og lønnsutvikling for utdanningsgruppene i Oslo kommune, også i forhold til nærliggende kommuner og fylkeskommuner.
  • Oslo kommune forplikter seg til større likeverdighet i lokale lønnsforhandlinger.
  • Oslo kommune har forpliktet seg i forhold til likelønn for de kvinnedominerte utdanningsgruppene.
  • Unio og Oslo kommune er enige om at et godt lønnsnivå og en god lønnsutvikling er avgjørende for å rekruttere og beholde Unios medlemsgrupper.

Men et konkret lønnstillegg har ikke kommet ut av meklingen.

Bortsett fra løftene om likestilling mellom Oslo og omegnskommunene har Unio-medlemmene i Oslo fått de samme forsikringene som de streikende i andre deler av landet.

Lokale forhandlinger

- Det har hele tiden vært et viktig krav for oss at lønnsforskjellene for våre medlemsgrupper i Oslo i forhold til nærliggende kommuner og fylkeskommuner skal utjevnes. Nå blir dette et tema i kommende forhandlinger, til høsten og i 2009, sier Ellinor Gilberg.

Oppgjøret i Oslo er ennå ikke ferdig. Fremdeles skal over halvparten av tilleggene fordeles i et justeringsoppgjør og i lokale lønnsforhandlinger.

- Mange av våre medlemmer har dårlige erfaringer med lokale forhandlinger. Derfor er det svært viktig at Oslo kommune og Unio nå er enige om å skape større likeverdighet i slike forhandlinger. Kommunen har også gitt gode forsikringer om at de vil prioritere våre medlemmer i justeringsforhandlingene, sier Gilberg.

Les også:

Sitter i meklingsmøte

Oppvaskmøte i UNIO nå

Streiken er over

Slik har streiken rammet i Oslo.