Storsykehus i Oslo

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus mener det er mulig å samle hele sykehuset på Gaustad. Dette til tross for at to konsulentselskaper advarer mot forslaget, skriver Dagens medisin. Selskapene mener det er for risikabelt å satse på å bygge ut på Gaustad, blant annet fordi det ikke er sikkert at reguleringsplanene blir vedtatt og fordi det vil ta lang til å bygge et lokk over Ring 3.