Stor politiøvelse på Strømmen

Rundt 100 personer fra ulike nødetater er involvert i en stor øvelse ved Strømmen Storsenter i dag. Det betyr blant annet mange utrykningskjøretøy i området, sier politioverbetjent Martin Kristiansen.