NRK Meny
Normal

Bekymret for pasienter og ansatte

Mens akuttmottaket på Ullevål fylles opp av folk med stupe- og svømmeskader, stengte Oslo universitetssykehus (OUS) akuttberedskapen ved Aker sykehus.

Strid om nytt akuttmottak

Det er stor pågang på akuttmottaket ved Ullevål, etter at mottaket på Aker stengte denne uken.

Foto: NRK

Kristi Juvik

Tillitsvalgt for sykepleierforbundet i Akuttklinikken, Kirsti Juvik.

Foto: Norsk sykepleierforbund
Cathrine Lofthus

Viseadministrerende direktør ved OUS, Cathrine Lofthus.

Foto: Oslo universitetssykehus

Ventetiden for pasienter kan dermed bli lengre etter at all akuttberedskap i Oslo nå er samlet på et mottak.

Etter at akuttmottaket på Aker sykehus ble nedlagt mandag, må akuttklinikken ved Ullevål sørge for alle som skader seg på sommeraktiviteter i Oslo.

– Det er en krevende situasjon. Starten på sommeren er uansett en utfordrende tid, sier tillitsvalgt for sykepleierforbundet i Akuttklinikken, Kirsti Juvik.

Kritisk fase

Sykepleierforbundet er bekymret for pasienter som må vente lenger, og ansatte som får en ekstra stor belastning.

– Vi har startet sommerferieavviklingen og prøver å avvikle mye elektiv kirurgi før sommeren. Vi er i en kritisk fase og får nå en økt pasientstrøm hit, sier Juvik.

– Vi er bekymret for pasienter og for personalet som får en veldig arbeidsbelastning.

Sykepleierforbundet mener tidspunktet for å legge ned akuttmottaket på Aker var dårlig valgt, men sykehusledelsen sier de var klar over at stengingen ville føre til økt press på Ullevål.

Nøye vurdering

Viseadministrerende direktør ved OUS, Cathrine Lofthus, sier at de har vurdert risikoen nøye.

– Vi har hatt utfordringer med å få nok folk til å holde oppe akuttmottaket ved Aker gjennom sommeren, så da vurderte vi det slik at det var bedre å samle all kompetanse på ett sted, sier Lofthus.

Ved Ullevål har de merket pågangen, etter at de ble det eneste akuttmottaket i Oslo. Etter at Aker stengte har det på ett døgn vært 109 pasienter innom mottaket, mot gjennomsnittlig 75 tidligere.

Kan måtte vente

Lofthus kan ikke utelukke at det pasienter må vente lenger.

– Vi har mange på jobb, men når det er mange som venter på for eksempel røndtgen, så kan det bli noe lengre ventetid, sier hun.

OUS opplyser om at de følger situasjonen og vurderer den dag for dag.

– Alle pasienter blir ivaretatt, men det blir en ekstrainnsats fra de ansatte nå.