NRK Meny
Normal

Stoppet mulig fremmedkriger på flyplassen

I begynnelsen av desember hindret PST i samarbeid med tenketanken Minotenk, en ung mann fra å reise til Syria for angivelig å slutte seg til IS.

IS-krigere i Raqqa i Syria

Politiets sikkerhetstjeneste fryktet at den unge mannen skulle reise ut av landet for å slutte seg til terrorgruppen IS.

Foto: Uncredited / Ap

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, har i lang tid hatt samtaler med personer de frykter kan bli fremmedkrigere, men denne gangen fikk de hjelp av Minotenk.

Den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk jobber mye med tematikken rundt ekstremisme og radikalisering, og har ofte samtaler med personer som står i fare for å bli radikalisert.

Konvertitten Yousef Bartho Assidiq.

Prosjektkoordinator ved den minoritetspolitiske tenketanken 'Minotenk', Yousef Bartho Assidiq.

Foto: Paal Wergeland / NRK

En desemberdag i 2014 fikk prosjektkoordinator i Minotenk, Yousef Bartho Assidiq, en telefon fra PST. Han ble spurt om å dra til Oslo Lufthavn for å snakke med en ung mann som sikkerhetstjenesten fryktet skulle reise ut av landet for å slutte seg til terrorgruppen IS.

Ønsker tettere samarbeid

– Det var en ung mann vi hadde jobbet med lenge og da var det kanskje mest naturlig at vi var den nærmeste og tryggeste part. Vi føler at dette var en god måte å løse dette på, sier Assidiq.

Den unge mannen ble igjen i Norge etter samtalene han hadde med både PST og Minotenk på Oslo Lufthavn.

Minotenkt har tidligere etterlyst et tettere samarbeid med PST. Nå håper de å kunne samarbeide flere ganger i framtiden.

Første gang PST ber om hjelp

Martin Bernsen, informasjonsrådgiver i politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Martin Bernsen, informasjonsrådgiver i politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

For å forebygge at nordmenn slutter seg til IS, har sikkerhetstjenesten blant annet samtaler med personer som de mener er i faresonen for å slutte seg til IS.

– Vi snakker med folk på ulike nivåer. Derfor kan man ikke utelukke at slike ting blir gjort sammen med andre, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen.

Det er første gang PST har bedt om hjelp fra en sivil organisasjon til å gjennomføre en samtale.

Bør myke opp reglene

Kjetil Stormark

Journalist og forfatter Kjetil Stormark mener Justisdepartementet bør myke opp reglene.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

Terrorekspert og redaktør i Hate Speech International, journalist og forfatter Kjetil Stormark, mener at PST må samarbeide mer med sivile aktører og organisasjoner.

– Det er slik at det fins formelle begrensninger i hva slags informasjon PST kan formidle til andre. Sikkerhetstjenesten er en politiorganisasjon som følger politiloven og sitter på mye taushetsbelagt informasjon. Men jeg mener at dersom det legger begrensninger på PSTs muligheter for å samarbeide i større utstrekning med andre aktører som er sivile, så bør Justisdepartementet se på mulighetene for å myke opp reglene noe mer, sier Stormark.