Stiller spørsmål ved atomdeponi

Ulovlig lagring av tønner med flytende radioaktivt avfall i Himdalen, reiser spørsmål i Stortinget. Senterpartiet ønsker svar på om regjeringen vil endre driftsansvar for atomdeponiet i Aurskog-Høland, som i dag drives av Institutt for energiteknikk.