Det er elevene ved Sørli skole som sørger for den midlertidige stengingen. Elevene i Nittedal har i flere år fulgt dyrelivet tett, og har spesielt tatt for seg salamander, padde og frosk.
Fredag 11. april ble skiltet om midlertidig gjennomkjøring forbudt avduket. Vedtaket ble gjort i kommunen i februar og er et direkte resultat av elevenes arbeid ved Store og Lille Vassøytjern.

Stenger veien for å redde frosk og salamandere

Det er elevene ved Sørli skole som sørger for den midlertidige stengingen. Elevene i Nittedal har i flere år fulgt dyrelivet tett, og har spesielt tatt for seg salamander, padde og frosk. Fredag 11. april ble skiltet om midlertidig gjennomkjøring forbudt avduket. Vedtaket ble gjort i kommunen i februar og er et direkte resultat av elevenes arbeid ved Store og Lille Vassøytjern.