NRK Meny
Normal

Også stefaren i Gjerdrum-saken anker

Den 50 år gamle mannen som ble dømt for seksuelle overgrep og vold mot sin stedatter i Gjerdrum-saken anker dommen på sju års fengsel til Høyesterett.

Stabell og Svensson

ANKER OVERGREPSDOM: Dag Svensson (t.v) er forsvarer for den 49 år gamle overgrepsdømte moren. Harald Stabell forsvarer forsvarer stefaren.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Vi mener straffen er for streng og kommer til å anke over straffeutmålingen. Vi mener også at tidsforløpet i denne saken bør tillegges vekt, sier mannens forsvarer Harald Stabell.

Hans klient ble dømt til seks års fengsel i Nedre Romerike tingrett. Eidsivating lagmannsrett skjerpet straffen med ett år.

Straffen var ett år strengere enn aktor Inga Bejer Engh la ned påstand om.

Mor anket også

50-åringen ble dømt for overgrep mot sin tidligere stedatter mens familien bodde på Gjerdrum i Akershus på 1990-tallet. Overgrepene skal ha startet da stedatteren var fem år.

Sammen med ham på tiltalebenken satt jentas 49 år gamle mor, som tidligere er dømt for seksuelle overgrep mot sine to yngste barn og to nabobarn i Alvdal-saken.

Som en fellesstraff med Alvdal-saken dømte Eidsivating lagmannsrett henne til forvaring i 14 år og en måned for seksuelle overgrep mot den eldste datteren, som nå er 28 år.

Lagmannsretten slo i sin dom fast at kvinnen har utvist uvanlig sterk vilje til å begå seksuelle overgrep, og slår fast at en tidsbestemt straff ikke er tilstrekkelig til å verne samfunnet.

Det ble klart i forrige uke at hun anker dommen til Høyesterett.

– Hun mener straffen er for streng og at det hadde vært tilstrekkelig med fengselstraff. I tillegg mener vi at minstetiden er for høy. I realiteten vil hun få en minstetid på 12 år og det er to år lenger enn lovens makstid, sa forsvarer Dag Svensson til NRK, da det ble kjent at hun anket.

Moren er den første kvinnen som er dømt til forvaring i en overgrepssak.