Bildekombo Statsbudsjettet 2017
Foto: Bildekombo / NTB Scanpix

Statsbudsjettet i Oslo og Akershus

 • Trenger mer til veivedlikehold

  Akershus får fire av 200 millioner kroner som er satt av til å gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i hele landet. – Vi har ikke like stort etterslep som andre fylker, men vi er et stort veifylke og skulle gjerne fått mer penger, sier fylkesordfører i Akershus Anette Solli.

 • Kan bli matte-OL i Oslo i 2020

  Regjeringen vil sette av 20 millioner kroner til forberedelser og gjennomføring av den internasjonale matematikkolympiaden. Universitetet i Oslo har bedt om statsgaranti. Matte-OL er en årlig konkurranse for elever. Norge har deltatt siden 1984, men aldri vært arrangør.

 • Oslo mister 58 lærere

  58 lærere ved 16 ungdomsskoler i Oslo kan forsvinne som følge av forslaget til statsbudsjett, ifølge byrådet. Grunnen er at regjeringen avvikler forsøksordningen med flere lærere på skoler med mange elever pr. lærer og svakere resultater enn landsgjennomsnittet. Satsingen har på landsbasis gitt 600 flere ungdomsskolelærere i 98 kommuner.

 • Budsjettvinnere og -tapere

  Lørenskog er den Akershus-kommunen som får størst vekst i frie inntekter neste år med fire prosent, fulgt av Skedsmo og Vestby. Aurskog-Høland får lavest prosentvekst, fulgt av Enebakk og Gjerdrum, ifølge forslaget til statsbudsjett.