NRK Meny
Forslag til Statsbudsjettet 20015 legges fram i dag.

Statsbudsjettet 2015 Oslo og Akershus

Oppsummert

I statsbudsjettet legger regjeringen opp til å bruke mer oljepenger, og til store skattekutt for de rikeste. Budsjettet er det første Høyre og Fremskrittspartiet har laget i sin helhet.

  • Får mer penger til kollektivtrafikk

    Oslo og Akershus får mer penger til kollektivtrafikk i budsjettforliket på Stortinget. De fire borgerlige partiene er enige om å øke den såkalte belønningsordningen til storbyene med 325 millioner kroner. I dag får Oslo og Akershus rundt en firedel av belønningsmidlene.

  • –Svikter kollektivtrafikken

    I statsbudsjettet for 2015 er det satt av 280 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i Oslo og Akerhus. Dette er ikke økning fra tidligere, og samferdselsbyråd Guri Melby (V) mener det trange budsjettet vil føre til mer kø, trangere plass på kollektivtrafikken og mer klimautslipp.

  • Staten ut av filmselskap på Jar

    Staten vil trekke seg ut av film- og innspillingsselskapet Filmparken AS på Jar i Bærum. I budsjettfremlegget kommer det fram at kulturdepartementet ikke lenger vil sikre studiodrift for spillefilmproduksjon, siden anleggene på Jar i liten grad brukes til produksjon av spillefilm, og dermed ikke lenger ivaretar kulturpolitiske hensyn.

Få en oppsummering av statsbudsjettet med reaksjoner på under et minutt.
Finansminister Siv Jensen er fornøyd med Solberg-regjeringens økonomiske prioriteringer for statsbudsjettet for 2014.