NRK Meny

Statsbudsjett 2018 Oslo og Akershus

Oppsummert

12. oktober legger regjeringen fram forslag til statsbudsjettet for 2018. Slik påvirker budsjettet de som bor i Oslo og Akershus.

  • Kutt til folkehøyskolene

    Det kan bli færre lærere eller dyrere å gå på folkehøgskole om regjerningens forslag til statsbudsjett blir vedtatt frykter rektor ved Rønningen folkehøgkole. Det er foreslått kutt på 45 millioner kroner. I dag er det stor demontrasjon utenfor Stortinget.

  • Størst vekst i Nannestad

    Nannestad er den Akershus-kommunen som får størst vekst i de frie inntektene fra staten i forslaget til statsbudsjett. Ås får minst. Akershus-kommunene samlet får 3 % inntektsvekst, det samme får Oslo. Veksten på landsbasis er 2,6 prosent.

  • Penger til ny E16 og Ringeriksbane

    I regjeringens forslag til statsbudsjett blir det foreslått å bevilge 576 millioner kroner til videre planlegging av den nye jernbanestrekningen mellom Sandvika og Hønefoss, og ny E16 mellom Skaret og Hønefoss. Byggestart blir trolig i 2021/2022.