StatoilHydro kan droppe Oslo

Krisen i verdensøkonomien kan gjøre at StatoilHydro skrinlegger planene om nytt Oslo-kontor. Skulle selskapet likevel beslutte å bygge nytt, er Fornebu det heteste alternativet etter at Filipstad er ute av bildet.

STATOILHYDRO
Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

En rekke kommuner i Oslo-området kastet seg inn i kampen om å få huse olje- og gassgigantens planlagte hovedstadskontor med 2.500 ansatte. En beslutning skulle vært tatt ved årsskiftet, men er utsatt.

Kan droppe hele kontoret

Krisen i verdensøkonomien og synkende oljepris gjør at ett av alternativene er å ikke bygge i det hele tatt.

- Vi har sagt i aksjemarkedet at alle prosjekter hvor der ikke er gjort en endelig investeringsbeslutning, både offshore og på land, i Norge og i utlandet, må vurderes på nytt, sier kommunikasjonsdirektør Ola Morten Aanestad.

- Byggeprosjekter er ikke untatt fra den regelen, så i utgangspunktet kan jeg ikke utelukke det.

Ola Morten Aanestad
Foto: Trond A. Isaksen/StatoilHydro / Trond A Isaksen

Fornebu het kandidat?

Fornebu og Filipstad har vært de heteste kandidatene i sluttfasen av beslutningsprosessen. Østlandssendingen får nå bekreftet fra sentralt hold at Filipstad er ute av bildet. En viktig årsak skal være lang saksbehandlingstid i Oslo kommune. Ola Morten Aanestad vil ikke kommentere om Fornebu nå er eneste alternativ.

-Det kan jeg dessverre ikke kommentere. Vi vil kommunisere den beslutningen når den blir tatt.