Stanser planer om Norges største tennisanlegg

Holmenkollen Tennisklubb ville bygge landets største tennissenter i et skogsområde ved Midtstuen i Oslo. Fylkesmannen sier nei, men klubben varsler at de ikke gir opp kampen.

Skisse av planlagt tennisanlegg

Slik skulle anlegget på Bautatomta se ut, med seks tennisbaner på taket av hallen, som skulle huse ytterligere seks baner.

Foto: Holmenkollen Tennisklubb

Den såkalte Bautatomta på Midstuen har i lang tid vært del av en grønn korridor fra byen og inn til Marka for turglade innbyggere eller tilskuere på vei til Holmenkollen. Derfor klaget aksjonsgruppa «Markaportens venner» inn bystyrets byggevedtak for tennisanlegget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland har valgt å lytte til klagen og bestemt at bystyrets vedtak er ugyldig.

Valgerd Svarstad Haugland

Fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, stanser planene om tennisanlegg ved Midtstuen.

Foto: Mads Nygård

– Denne saken er ikke tilstrekkelig opplyst. Kommunen er forpliktet til å ta hensyn til barn og unge sine interesser, men det har ikke kommunen gjort. De er også forpliktet til å vurdere behovet for et erstatningsareal for friarealet som blir omregulert for å ivareta barn og unges rettigheter til lek og idrett, forklarer Haugland.

Dermed må tennisklubben skrote planene som er lagt, og eventuelt starte planleggingen på nytt.

Bautatomta på Midtstuen

Bautatomta på Midtstuen er del av en grønn korridor som går fra byen og opp til Holmenkollen og ut i Nordmarka.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Legger ikke planene på is

Holmenkollen Tennisklubb har i dag to innendørsbaner og fem utendørsbaner på Holmen, 800 meter nedenfor Bautatomta. Klubben mener dette ikke er nok for de omlag 780 medlemmene. De er skuffet over vedtaket til Fylkesmannen, og mener planene deres handler om nettopp å gi barn muligheten til å drive med lek og idrett.

– Der oppe i skogen i dag er det ingen barn. Det er et stisystem og en vei inn til Marka. Vi hadde tenkt til å bringe 5-600 barn dit hver uke for å spille tennis. Da er det synd at vi ikke får lov til det på grunn av rettighetene til barn og unge, sier Bjørne Byhring, styreleder i klubben.

Bjørne Byhring

Bjørne Byhring, styreleder i Holmenkollen Tennisklubb,

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Vedtaket byr på utfordringer for klubben, som har mange spillere på venteliste, men Byhring sier at dette ikke betyr at de gir opp planene.

– Vi starter på nytt igjen fra scratch. Vi må sette oss ned sammen med Oslo kommune, som ønsker dette her, og med Fylkesmannen og løse de problemene vi har. Da ruller tennisballen videre, ifølge styrelederen.

Kjærkommen seier for naboer

I aksjonsgruppa «Markaportens venner» ble vedtaket fra Fylkesmannen mottatt med stor glede.

– Fylkesmannen anerkjenner den egenverdien dette området har og at den er uavhengig av bruken av området. Vi regner med at det er sterkt signal til kommunen i en eventuell ny behandling av dette arealet, sier Svein Erik Moløkken, talsperson for gruppa.

Svein Erik Moløkken

Svein Erik Moløkken fra «Markaportens venner» er glad for at klagen deres ble hørt.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Han påpeker at Fylkesmannen viser til at Oslo kommune selv omtaler arealet som uerstattelig. Under høringsrunden i forkant av bystyrevedtaket var en stor majoritet av høringsinstansene negative til planene. Likevel ble planene vedtatt med overveldende flertall i bystyret.

– Kampviljen vår er ikke blitt noe mindre. Vi skal gjøre alt vi kan for å beholde dette flotte, uerstattelige området, forsikrer Moløkken.

Laster kart, vennligst vent...

Holmenkollen tennisklubb ville bygge en hall med seks innendørs tennisbaner og seks utendørsbaner på Bautatomta, omlag 800 meter nord for det nåværende anlegget deres.