Stans på Østfoldbanen

Byggingen av den nye Follobanen og nødvendig oppgraderingsarbeider gjør at deler av Østfoldbanen vil være stengt i helgen. Arbeidene vil pågå i og rett ved jernbanesporene og vil derfor medføre stans i togtrafikken, melder Jernbaneverket i følge NTB.