Sp med fire års E18-forsinkelse

Senterpartiet vil utsette ny E18 gjennom Asker og Bærum med fire år. Synet på E18 blant de rødgrønne spriker i alle retninger.

E18 Ramstadsletta mot Blommenholm

AP ALENE: Arbeiderpartiet er det eneste rød-grønne partiet på Stortinget som vil bygge ny E18 så raskt det lar seg gjøre. Her fra Ramstadsletta.

Foto: Statens vegvesen

NRK skrev først at Senterpartiet ville utsette E18 i åtte år, basert på merknaden om byggestart i siste halvdel av andre planperiode. Etter at saken ble publisert, har partiets stortingsgruppe tatt kontakt med oss og fortalt at denne merknaden ble skrevet ved en feil. Det riktige skal være fire års utsettelse. Feilen vil bli rettet opp muntlig under stortingsdebatten om Nasjonal Transportplan, ifølge Senterpartiet.

– For mine velgere i Asker og Bærum betyr det at en stemme på de rødgrønne vil innebære fullstendig kaos rundt E18 fremover, sier førstekandidat i Akershus og samferdselspolitisk talsmann for Venstre, Abid Raja.

– Senterpartiet legger i praksis opp til å utsette E18 til 2027 og utover, sier leder for Stortingets transportkomité, Nikolai Astrup (H).

– Setter prosjektet i fare

– Når Senterpartiet sier det, SV er imot prosjektet, MDG er imot prosjektet, og dette er Arbeiderpartiets samarbeidspartier, setter det hele prosjektet i fare dersom det skulle bli regjeringsskifte, sier Astrup.

Intercity-tog utbygging

FRYKTER E18-KAOS: Abid Q. Raja (V) og Nikolai Astrup (H) tror rød-grønt flertall vil sette E18-utbyggingen i fare.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mandag avga transportkomiteen sin innstilling til Nasjonal Transportplan for perioden 2018–2029. Det er her Senterpartiet vil skyve byggestart for det omdiskuterte motorvei- og tunnelprosjektet frem i tid.

Dette medlem legger derfor til grunn at strekningen E18 Lysaker - Strand startes opp i siste halvdel av andre planperiode.

Sps merknader til Nasjonal Transportplan 2018-2029

Vil redusere kostnader

Janne Sjelmo Nordås, Sp

VIL UTSETTE E18: Janne Sjelmo Nordås (Sp).

Foto: Olav Juven / NRK

– Senterpartiet vil forskyve det i fire år og ha en gjennomgang av prosjektet og se på kostnadsreduserende tiltak.

– Og så vil vi prioritere alt som har med kollektiv, sykkel og gange å gjøre før vi prioriterer veiutbyggingen, sier Sps komitémedlem Janne Sjelmo Nordås.

Hun legger til at partiet også vil se kapasitetsbehovet på E18 i sammenheng med ny Oslofjordforbindelse og en eventuell Ring 4 utenom Oslo.

Handler dette om at det sentrale østlandsområdet får for mange av samferdselsmilliardene?

– Nei, for Senterpartiet handler det faktisk om å ta det Oslo kommune har sagt på alvor for å sikre at vi får en fremtidsrettet løsning for E18. For vi er ikke imot den, snarere tvert imot, sier Nordås.

Åtte års forsinkelse

Senterpartiets opplegg kan bety en mye lengre forsinkelse enn partiet selv vil ha det til. Statens vegvesen sier til NRK i dag at dersom alt klaffer, kan spaden stikkes i jorda allerede i 2019.

Og når Senterpartiet opererer med byggestart i siste halvdel av andre planperiode (andre planperiode er 2024-2029), snakker vi om åtte års forsinkelse, ikke fire.

– Uproblematisk

Arbeiderpartiet har imidlertid ikke tenkt å følge opplegget til sin potensielle regjeringspartner etter høstens stortingsvalg. Samferdselspolitisk talsmann Eirik Sivertsen viser til Oslopakke 3-avtalen.

Da den ble fremforhandlet for ett år siden, var målet byggestart mot slutten av 2018.

Eirik Sivertsen

VIL IKKE UTSETTE E18: Eirik Sivertsen (Ap).

Foto: Olav Juven / NRK

– Det som er viktig med Oslopakke 3, er at det har vært enighet mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og staten om store, viktige prosjekter.

– Det har sikret store infrastrukturutbygginger og ikke minst et godt kollektivtilbud til alle innbyggere. Den enigheten må vi hegne om.

– Derfor mener jeg det er ganske uproblematisk at Senterpartiet har et annet primærstandpunkt. Vi må hvile oss tungt på enigheten mellom tre partene, og det må være førende for de utbyggingene vi gjør, sier Eirik Sivertsen.