NRK Meny

Søstre reist til Syria

  • Etterlyser nettverk for foreldre

    Faren til de to søstrene fra Bærum som reiste til Syria for ett år siden, etterlyser et nettverk for foreldre til unge Syria-farere. Han ønsker at myndighetene kunne opprette en kontaktkanal mellom foreldre som er kommet i denne situasjonen, skriver Aftenposten. I regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, er et av tiltakene veiledning til foreldre og foresatte.

  • – DET ER IKKE SIKKERT DØTRENE ER LANGT UNNA FAREN

    Mye kan tyde på at de to norsk-somaliske søstrene befinner seg vest i Syria, mot grensen til Tyrkia, sier NRKs reporter Tormod Strand på telefon fra Tyrkia.

    Tormod Strand rapporterer om somaliske jenter, fra Tyrkia på morgenen 31.10.2013.
Tormod Strand rapporterer om somaliske jenter, fra Tyrkia på morgenen 31.10.2013.
Somalisk nettverk- Familien er overrasket
Akerhaug- Ikke de første jentene som drar til Syria