Normal

Denne søppelbilen har kjørt ulovlig tungt lastet over 30 ganger denne måneden

Statens vegvesen trapper opp kontrollene av søppelbilene til Veireno etter at en bil ble stoppet med altfor mye søppel i lasten. En oversikt fra avfallsanlegget viser at to av selskapets biler alene har vært overlastet over 50 ganger, bare hittil i januar.

Søppelbil har vært overlastet

OVERFYLT: Denne bilen fra Veireno ble stoppet av Statens vegvesen tirsdag. Men også flere av selskapets søppelbiler har kjørt rundt overlastet, viser tall fra Renovasjonsetaten.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Tirsdag ble en av bilene til søppelhenting-selskapet Veireno stoppet av Statens vegvesen i en tilfeldig kontroll, og tatt med tre tonn søppel for mye i bilen. For dette fikk Veireno en bot på 12 000 kroner.

En oversikt over hvor mye søppel Veirenos biler har levert til Haraldrud søppelanlegg hittil i januar i år viser at flere av selskapets biler har kjørt rundt med flere tonn avfall for mye.

Erik Tangen i Statens vegvesen

Erik Tangen i Statens vegvsen ser alvorlig på at Veireno kjører med overlastede biler.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Bare to av bilene alene leverte mer og tyngre avfall enn de er godkjent for over 50 ganger, viser oversikten som NRK har fått fra Renovasjonsetaten i Oslo.

– Dette er svært alvorlig, sier fagleder for utekontroller i Statens vegvesen i Stor-Oslo, Erik Tangen.

En bil skal blant annet ha levert inn 10,52 tonn med søppel til avfallsanlegget, men ifølge kjøretøyregisteret har ikke bilen lov til å frakte mer enn 6,7 tonn.

Det betyr at bilen veide over 3,7 tonn for mye da den leverte fra seg avfallet.

– Dette kan vi ikke godta

En annen bil leverte fra seg 9,62 tonn med søppel, men denne hadde kun lov til å ha med seg 6,8 tonn. Det er en overvekt på 2,8 tonn, noe som kan være svært trafikkfarlig.

– Når man kjører med overlast får man lengre bremselengde. Det er spesielt alvorlig om det oppstår en kritisk situasjon. Da vil ikke dette tunge kjøretøyet klare å stoppe i rett tid, sier Tangen.

Oversikten viser også at den samme bilen som ble bøtelagt tirsdag har levert for mye avfall hele 32 ganger hittil i januar.

Statens vegvesen har også tidligere fått flere tips om at bilene til selskapet kjører rundt i Oslo overfylte og for tunge. Nå trapper de opp kontrollene på renovasjonsbilene.

– Vi kommer til å ha et ekstra øye på disse kjøretøyene, for dette kan vi ikke godta, sier faglederen.

Mobil bilvekt brukes for å sjekke om biler er overlastet

BLIR VEID: Statens vegvesen bruker fire slike bærbare bilvekter for å kontrollere om biler er overlastet. De blir plassert under hvert hjul. Dersom en bil er overlastet blir det skrevet et gebyr også må bilen laste om til lovlig vekt før den får kjøre videre.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– Skal ikke skje

Veireno overtok ansvaret for å håndtere søppelet i Oslo i oktober i fjor. Etter at over 30 000 hadde klaget på manglende søppelhenting måtte sjefen i Renovasjonsetaten i Oslo gå av tidligere i januar.

Renovasjonsetaten sa tirsdag at det er Veirenos ansvar å sørge for at alle som kjører deres biler overholder vegtrafikkloven.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Veireno om denne saken. Etter boten på 12 000 kroner for overlast tirsdag ga daglig leder Jonny Enger en kort kommentar.

– Dette skal ikke skje, men det kan forkomme, sa Enger, som da ikke ønsket å kommentere saken ytterligere.

En av Veirenos søppelbiler måtte flytte søppelet over i en annen søppelbil før de fikk kjøre videre

VIDEO: Tonnevis med søppel måtte tømmes ut på Risløkka trafikkstasjon i Oslo tirsdag, før søppelbilen til Veireno fikk kjøre videre etter kontrollen til Statens vegvesen.