NRK Meny

Søker sjelden hjelp etter overgrep

Innvandrerbarn søker sjeldnere hjelp etter seksuelle overgrep enn etnisk norske, viser tall fra Statens barnehus og overgrepsmottaket i Oslo. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress mener årsaken kan være at foreldre med innvandrerbakgrunn har en høyere barriere for å be om hjelp, skriver Aftenposten.