Søker om å bli universitet

Høgskolen i Oslo og Akershus leverte i dag sin søknad om å bli universitet. Høgskolen har jobbet med prosessen siden 2015. En av grunnene til at de ønsker seg universitetsstatus, er for å få økt selvstyre fordi de tror det vil gi et bedre samarbeid med samfunnet.