Snøkaos skaper søppelkaos i Oslo og Akershus

Mange søppeldunker i Oslo og Akershus har ikke blitt tømt i dag. Kraftig snøfall gjør det vanskelig for renovatørene å komme frem. Dermed vil det ta enda lengre tid å hente inn etterslepet fra julen.

søppel og snø

Det var vanskelig for renovasjonsarbeiderne i Oslo å komme frem til søppeldunkene i morges.

Foto: Renovasjonsetaten i Oslo

Nedgravde avfallsbeholdere, nedsnødde innkjørsler og gjensnødde dører gjør det vanskelig for dem som skal tømme Oslo-folks søppeldunker i dag.

Renovatørene har store problemer med å komme frem med bilen og frem til avfallsbeholderne.

– Vi har kalt inn ekstra mannskap for å være forberedt på snøkaoset, sier kommunikasjonsdirektør i Renovasjonsetaten, Kjersti Kristoffersen.

– Men det hjelper ikke om vi ikke kommer frem.

Trøbbel i Follo og på Romerike også

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) har på grunn av utfordrende kjøreforhold og svært dårlig fremkommelighet innstilt henting av avfall tirsdag.

sine nettsider skriver renovatøren følgende:

«Våre renovasjonsbiler kommer ikke frem på umåkte veier. I tillegg er det en utfordring at vi ikke kommer frem til selve beholderen som står nedsnødd og lite tilgjengelig for våre renovatører. Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder. Vi vil hente avfallet så fort det lar seg gjøre. »

Ifølge Østlandets Blad, er bare fire av 15 søppelbiler er på veiene tirsdag. I Ås blir det ingen tømming.

De som i dag skal få sitt søppel hentet av Follo Ren, må nok smøre seg med tålmodighet. Høye brøytekanter gjør det nærmest umulig å få tømt søppelkassene.

Vanskelige arbeidsforhold

Det samme gjelder i Oslo.

– Vi har mange renovasjonsbiler som skal frem. Det er store kjøretøy og når det ikke er måkt hverken ved husene eller på veiene så sliter renovatørene, sier Kristoffersen i Renovasjonsetaten.

Særlig ille var det tidlig i morges før folk hadde stått opp.

Da møtte de som skulle tømme søppelet alt fra ufremkommelige veier og porter som ikke lot seg åpne, til søppeldunker som var blitt meid ned av brøytebilene eller hadde forsvunnet under store mengder snø.

snøkaos og søppelkaos

Nedsnødde søppelstativ og dårlig fremkommelighet forsinker søppeltømmingen i Oslo (FOTO: Renovasjonsetaten).

Foto: Renovasjonsetaten i Oslo

Enda større etterslep fra julen

Dagens søppeltrøbbel kommer på toppen av den forsinkede tømmingen i julen.

– Vi hadde hentet inn ekstra folk for å bli ferdige med etterslepet etter julen denne uken, sier Kjersti Kristoffersen.

På grunn av snøværet blir det ytterligere forsinket.

– Forskjellen på forsinkelser i Renovasjonsetaten og kollektivtrafikken, som også sliter i dag, er at i morgen starter de med blanke ark mens vi må ta igjen det vi ikke får gjort i dag.

Tømmer i helgen

Det er eierne av søppeldunkene som har ansvaret for å holde veien frem til beholderne åpen. Renovasjonsetaten har imidlertid forståelse for at ikke alle har anledning til å måke til alle døgnets tider.

– Vi håper samtidig at folk forstår at det på dager som denne også er vanskelig for oss å gjøre jobben vår.

Kjersti Kristoffersen forteller at de står på så godt de kan. Ved behov vil Oslo-søppelet bli fjernet også på lørdag for å komme à jour så fort som mulig.