Sliter med vrien brannstasjon-kabal

Byggingen av det nye regjeringskvartalet tvinger brannvesenet i Oslo ut av hovedbrannstasjonen på Hammersborg om fire år. Men stasjonene som skal erstatte den ser ikke ut til å bli klare innen den tid.

Jon Myroldhaug, brannsjef

Oslos brannsjef, Jon Myroldhaug, forlater ikke Hammersborg uten at det er alternativer på plass som ivaretar brannberedskapen.

Foto: Olav Juven / NRK

Nå jobber Oslo kommune og staten på spreng for å finne løsninger som hverken rammer brannberedskapen i Oslo eller framdriften på det nye regjeringskvartalet på Hammersborg.

– Vi må finne løsninger som gjør at beredskapen opprettholdes og at folk får hjelp like raskt som de er vant til. Det har jeg tro på at vi skal få til, sier brannsjef i Oslo, Jon Myroldhaug.

Ingen nye klare

Det er byggingen av nytt regjeringskvartal på Hammersborg som har skapt en situasjon med mange løse tråder.

Adapt

ADAPT: Det er det nye regjeringskvartalet som utløser en brannstasjon-kabal som volder Oslo kommune hodebry. Her fra vinnerutkastet Adapt.

Foto: Statsbygg/Team Urbis

Brann- og redningsetaten (BRE) har fått beskjed om at de må være ute av dagens hovedbrannstasjon 1. januar 2022. Den skal erstattes av to nye stasjoner, men ingen av dem vil stå klare om fire år.

  • Dagens hovedbrannstasjon (nr. 1 på kartet nedenfor) ligger på Arne Garborgs plass med direkte utkjøring på Ring 1. Ring 1 skal senkes som en del av regjeringskvartal-utbyggingen, og da må brannstasjonen vekk.
  • Dagens hovedbrannstasjon skal erstattes av én ny hovedbrannstasjon på Bryn og én ny stasjon i sentrum.
  • Den nye hovedbrannstasjonen på Bryn (nr. 2 på kartet) vil tidligst stå ferdig i juni 2023, halvannet år etter at BRE skal være ute av Hammersborg.
  • Dagens Bryn brannstasjon skal rives og erstattes av en midlertidig brannstasjon på Hasle (nr. 3 på kartet) mens den nye hovedbrannstasjonen bygges.
  • Den nye, permanente sentrumsstasjonen er planlagt bygd rett øst for Barcode i Bjørvika (nr. 4 på kartet).
  • Denne stasjonen ligger enda lenger fram i tid fordi eiendommen er riggområde for Follobanen. Det er derfor behov for en midlertidig sentrumsstasjon.
  • Oslo kommune vil bygge den midlertidige sentrumsstasjonen på Bane NORs eiendom i Schweigaards gate (nr. 5 på kartet).
  • Problemet der er at Bane NOR vil bygge et kontorbygg på samme tomt.
  • Briskeby brannstasjon (nr. 6 på kartet) skal totalrehabiliteres i samme periode. Dette er ikke en del av hovedbrannstasjon-kabalen, men utløser et behov for midlertidige løsninger også her.
Laster kart, vennligst vent...

Konflikt med Bane NOR

Det pågår for tiden forhandlinger mellom Oslo kommune og statlige Bane NOR om en mulig midlertidig brannstasjon i Scweigaards gate.

– I arbeidet med både nytt regjeringskvartal og ny brannstasjon i sentrum er stat og kommune helt avhengige av hverandre, sier direktør Eskil Bråten i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som forhandler på vegne av kommunen.

Eskil Bråten

Direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Eskil Bråten.

Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å finne løsninger for en midlertidig brannstasjon.

Betyr det at Bane NOR må gi seg?

– Vi er fortsatt i samtaler med Bane NOR, og jeg tror ikke vi skal gå nærmere inn på status for de samtalene, sier Bråten.

Uforenlig

Kommunikasjonsdirektør Kristin Paus i Bane NOR Eiendom fastholder overfor NRK at en brannstasjon er uforenlig med planene om et næringsbygg på tomta med byggestart i 2019/2020, men at de selvsagt er med på et nytt møte med Oslo kommune.

Eskil Bråten på sin side understreker at det er utenkelig å stenge hovedbrannstasjonen uten at et alternativ i sentrum er på plass.

– Det er så viktig å ha brannberedskapen på plass at det er helt uaktuelt. Vi komme i mål.

Håper å kunne bli

NRK sitter på dokumenter der også en midlertidig hovedbrannstasjon er omtalt, men brannsjef Myroldhaug håper å kunne bli på Hammersborg inntil den nye, permanente hovedbrannstasjonen er ferdig.

– Hovedstasjonen inneholder veldig mye både innen administrasjon, forebyggende arbeid og beredskap, og vi har et klart ønske om å flytte rett til Bryn.

Da får heller regjeringskvartalet vente, hvis det blir satt på spissen?

– I verste fall så må det det. Brannberedskapen må komme foran, så dette må løse seg, sier Jon Myroldhaug.

Ring 1 er nøkkelen

– Det er uaktuelt å starte arbeider som ødelegger brannberedskapen i Oslo, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg, som er ansvarlig for det nye regjeringskvartalet.

Knut Jørgensen i Statsbygg

Prosjektdirektør i Statsbygg, Knut Jørgensen.

Foto: Petter Sommer / NRK

Han sier at Statsbygg nå ser på løsninger som gjør at de kan komme i gang med ombyggingen av Ring 1 selv om brannstasjonen fortsatt ligger der.

– Da må utrykningsveiene være intakte, og det trenger vi litt mer tid på å vurdere om vi får til, sier han.