Slippes inn igjen etter evakuering

Brannvesenet har kontroll på stedet og alle evakuerte slippes foreløpig inn i restauranten.