Slik vil byrådet hindre bilkjøring i sentrum

Gågater, blindveier og enveiskjørte gater i Oslo sentrum skal få flere til å la bilen stå.

Oslo sentrum

FÆRRE BILER, MER FOLK: Byrådet i Oslo håper at en endring i kjøremønsteret i sentrum vil redusere biltrafikken og dermed gi mer plass til de gående og syklende.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Dette er nødvendig hvis vi skal klare å få til det som vi har lovet Oslos innbyggere, nemlig mest mulig bilfritt sentrum, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen.

Oslo kommune har som mål at sentrum av hovedstaden skal bli grønnere og ha et mer levende byliv. Gjennom programmet Bilfritt byliv ønsker de å aktivisere flere områder i byen som vil bidra til dette.

Ett av tiltakene er å endre kjøremønsteret innenfor Ring 1 (se kart nederst i saken). Gågater, blindveier, enveiskjørte gater og vanskelige gjennomkjøringsmuligheter skal tvinge folk til å droppe bilen og gi mer plass til gående og syklende.

Hanna Marcussen

Hanna E. Marcussen, byutviklingsbyråd i Oslo (MDG)

Foto: CF-Wesenberg

– Trafikkanalyser viser at hvis du endrer kjøremønsteret så vil det føre til redusert gjennomkjøring i sentrum, og da blir det færre biler, sier Marcussen.

Et annet virkemiddel for å redusere biltrafikken i sentrum har vært å frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser langs gatene. Tiltaket har ifølge byrådet gitt flere sitteplasser, sykkelveier, lekeplasser og uteservering.

Forslag om hvor du kan og ikke kan kjøre i Oslo sentrum, er nå sendt på en utvidet høringsrunde.

Ikke så smart

Oslo Handelsstands Forening (OHF) er lite begeistret for at det nå foreslås en endring i kjøremønsteret i sentrum. Dette mener de vil gå utover handel, servering og annen næringsvirksomhet. OHF etterlyser gode løsninger som er langsiktige og som tar hensyn.

– Vi synes det er bra å gå i gang med en reguleringsplan for Oslo slik som byrådet er i gang med. Men da er det ordentlig utidig å komme med kjøremønsterendringer før de konkrete planene er lagt. Det er ikke så smart, sier næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen.

Jon Anders Henriksen

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.

Foto: Beathe Schieldrop / OHF

Henriksen kan ikke helt se at et slikt tiltak alene vil gi mer byliv i sentrum, men heller føre til mer usikkerhet og komplikasjoner.

– Dette kan fort bli en papirtiger som bare gjør ting vanskeligere og dyrere. Dette kan løses mye bedre i samhandling med oss, ikke på den måten det nå er foreslått, sier Henriksen.

Vil ha flere parker og lekeplasser

For byrådet handler det nye forslaget om å gjøre sentrum bedre og triveligere for folk flest. Undersøkelser de har gjort viser at folk blant annet ønsker seg flere parker, grøntområder, lekeplasser og kulturtilbud i byen.

– Skal vi klare å få til de tingene så trenger vi å prioritere noe ned, sier Marcussen.

Endret kjøremønster i Oslo sentrum

NYTT KJØREMØNSTER: Dette kartet viser det nye foreslåtte kjøremønsteret innenfor Ring 1 i Oslo. Byrådet håper tiltaket vil bidra til færre biler i sentrum.

Foto: SWECO