Slik skal Oslo-lufta bli trygg å puste inn

43 små og store tiltak skal gjøre at astmatikere og folk med andre luftveislidelser slipper å holde seg inne vinterstid.

Dieselforbud i Oslo

HELSEFARLIG: Oslo-lufta er fortsatt så forurenset at den er helsefarlig å puste i for utsatte grupper.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Onsdag vedtok Oslo bystyre handlingsplanen der målet er at ingen lenger skal bli syke av å puste inn forurenset byluft.

Miljødirektoratet har pålagt Oslo kommune å revidere den gamle planen fra 2015 for å komme under grenseverdiene for helsefarlig NO2 innen 2020.

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) åpnet sitt innlegg med å vise til NRKs oppslag om Miriam, som på grunn av den dårlige lufta måtte begynne med astmamedisin da hun flyttet til Oslo.

Forkortet liv

Lan Marie Nguyen Berg i borggården

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Foto: Olav Juven / NRK

– Miriam er ikke alene. I byen vår er det mange mennesker som hver vinter sliter med å puste når de beveger seg ute.

– Vi vet at barn, eldre og folk med luftveislidelser tvinges til å holde seg innendørs om vinteren, og at mange får forkortet livet sitt på grunn av den farlige lufta, sa Berg.

Både Berg og politikere fra flere partier viste til at Oslo-lufta gradvis blir bedre. Oslo har fått på plass rushtidsavgift og miljødifferensierte bompenger, støtte til utskifting av gamle vedovner, styrket kollektivtilbud, miljøfartsgrense på hovedveiene og økt renhold for å få bukt med svevestøv.

Ikke i mål

– Forrige uke fikk vi nye tall som viser at lufta ble betydelig forbedret i 2017, noe som i hovedsak skyldes at stadig flere reiser kollektivt, sykler eller går, og at det er rekordvekst i bruk av elbil.

– Dette betyr ikke at vi er i mål. Det er nødvendig med flere tiltak, og denne handlingsplanen vil ta Oslo et stort skritt nærmere renere luft, sa Lan Marie Berg.

– Når man hører byråd Berg fra talerstolen, skulle man tro at miljøpolitikken i denne byen startet med byråd Berg. Det stemmer ikke, konstaterte Espen Ophaug (V) og la til at resultatene Oslo har oppnådd skyldes målrettet arbeid gjennom veldig mange år.

– Tafatt og puslete

Eirik Lae Solberg foran rådhuset

Leder for bystyrets miljø- og samferdselskomité, Eirik Lae Solberg.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er oppsiktsvekkende at et byråd som kaller seg rødgrønt legger fram en så tafatt og puslete plan, sa Eirik Lae Solberg (H).

Han kritiserte særlig byrådet for ikke å være tøffe nok overfor drosjenæringen og utenlandsferger som ikke har gått over til landstrøm, og for ikke å ville love økt støtte til utskifting av forurensende vedovner.

Fossilfritt?

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) kritiserte på sin side Høyre for ikke å være med på to tiltak hun mener er svært viktige, nemlig økt piggdekkavgift og et veikart for å gjøre området innen Ring 3 fossilfritt i 2024.

Det var dette Lan Marie Berg ikke avviste ville bety et forbud mot vanlige bensin- og dieselbiler da NRK omtalte saken i januar, noe byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gikk ut og dementerte samme dag.

– Det er fortsatt fullstendig uklart hva fossilfritt innenfor Ring 3 betyr, fastslo Eirik Lae Solberg i onsdagens debatt.