Slik kan det bli

Fire nye forslag for utbyggingen i Bjørvika er klare. Politikerne får velge mellom barcoderekken slik vi kjenner den, og andre alternativer med lavere bebyggelse.

Bykode - fra sjøen
Foto: Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten/Placebo Effects

Planene om å bygge en husrekke på opptil 22 etasjer på tomten har møtt kraftige protester. Riksantikvaren har sagt nei til mer enn to høyhus på over 12 etasjer, og en storstilt underskriftskampanje har vist en betydelig motstand hos folket.

Byrådet ba om lavere alternativer for å møte kritikken, og nå er følgende fire forslag klare.

  • Storgårdskvartaler: Tradisjonell kvartalsbebyggelse med maks tolv etasjer.
  • Barcode light: Tomtestriper med maks tolv etasjer.
  • Barcode: Barcodestripen slik vi kjenner den, men krympet noe i øst.
  • Bykode: Kvartalsbebyggelse med maks sju etasjer.

Sjøutsikt

De tre første alternativene har et totalvolum på 196.000 m² for hele barcoderekken. Det er dette volumet som er lagt til grunn for utbyggingsavtalen.

Det fjerde alternativet er signert arkitekt Arne Sødal og har fått navnet "Bykode". Her har hovedpoenget vært å skape en lavere bebyggelse, og det totale volumet er langt lavere enn det avtalen legger opp til.

Likevel mener Sødal hans alternativ er overlegent.

- Med maks syv etasjer optimaliserer vi sikten for stedene i byen som har sjøutsikt. Vi oppnår to tredjedeler av utnyttelsen med under halve høyden, sier han til Aften.

Inntektstap

Men hvis politikerne bestemmer seg for å krympe utbyggingen, er det snakk om betydelige inntektstap. Venstre har lansert ideen om å bruke inntekter fra tomtesalg på Filipstad for å dekke opp for tapet, men så langt er det uklart hvilken løsning man vil gå for hvis politikerne lander på Sødals forslag.

Prosjektleder Eivind Hartmann mener Sødals alternativ egentlig stiller utenfor konkurranse.

- Det fjerner så mye areal at det blir et helt annet prosjekt. Men det viser at det er mulig å gjøre en ny bydel usynlig, sier han til Aften.

Luft

Harmann er også skeptisk til  å erstatte de smale barcode-byggene med tradisjonelle kvartaler.

- Kvartalene blir fryktelig høye og trange med dype gårdsrom.

 Også byrådet har Barcode som klar favoritt.

- Det blir best både estetisk og byutviklingsmessig. Jeg håper vi kan samle oss rundt selve prinsippet i Barcode med mest mulig luft mellom byggene, sier byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen til Aften.