Slik blir nye Nesodden sentrum!

Bølgende odder og furustammer fristet juryen da vinnerbidraget til det nye kommunesenteret på Nesodden ble kåret onsdag.

Nesodden kommunesenter
Foto: Illustrasjon: BGO arkitekter

Prosjektet, som har fått navnet Furukonglesang, skal gjenspeile det nesoddenske landskapet med berg og furutrær.

Fem kjempet om utforming av sentrum

Siden 2002 har et nytt administrasjonsbygg vært under planlegging i kommunen. Planen har hele tiden vært at lokalene skulle bli sett i sammenheng med nye lokaler til ungdomsskole, bibliotek og kulturhus.

I mars 2008 inviterte Nesodden kommune til designkonkurranse for det nye bygget, og fem arkitektkontorer sto tilslutt igjen i kampen om utformingen av sentrumet.

Utsikt fra foajé mot gårdsrom

Utsikt fra foajé mot gårdsrom.

Foto: Illustrasjon: BGO arkitekter

Furukonglesang

Juryen besto av blant andre skole- og oppvekstsjef i Nesodden kommune, Jorunn Jensen, Inge Dahlmann som er MNLA i Landskapsfabrikken, og kommunestyrerepresentant for Høyre og administrerende direktør ved Catosenteret, Erik Adland.

De besluttet onsdag at arbeidet skulle tilfalle arkitektene ved BGO arkitekter (Medplan AS arkitekter) med landskapsarkitekt Berg & Dyring, som hadde utformet forslaget Furukonglesang.

Les om vinnerbidraget her

- Løst utfordringene på en god måte

Kommunesenteret, på nærmere 12.500 kvadratmeter, skal omfatte både ungdomsskole, administrasjonslokaler, bibliotek og kulturhus.

Noe av juryens begrunnelse for kåringen gikk derfor på utfordringen ved samlokaliseringen av disse tingene. "Forslaget har på en god måte løst utfordringene med sambruk av arealer, arealeffektivitet og de funksjonelle løsningene for de ulike målgruppene".

Vinnerne hadde, ifølge juryen, det eneste forslaget som oppfylte kravene til både funksjoner og økonomi.

Kommunesenteret skal ligge på tomten hvor Tangenåsen ungdomsskole ligger i dag, vis-a-vis kjøpesenteret på Tangen.

Syn fra ballplass mot skole

Syn fra ballplass mot skole.

Foto: Illustrasjon: BGO arkitekter