Slik ble loven brutt i flere år

Her kan du selv se hva Oslo kommune har visst om lovbruddene i Energigjenvinningsetaten og når bystyret ble informert.

Energigjenvinningsetatens anlegg på Haraldrud

SØPPELSORTERING: Haraldrud-anlegget på Alnabru tar imot søppel fra Oslos husholdninger. Dette er ett av tre anlegg som drives av Energigjenvinningsetaten.

Foto: Anders Fehn / NRK

Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune er i hardt vær etter avsløringer om ulovlig overtid, lønnsrot og et garderobebygg som aldri så dagens lys.

NRK har dessuten avslørt at etatens ledelse har hatt en intern fullmakt til å bryte loven for innkjøp av varer og tjenester.

EGE har siden februar blitt gransket av revisorfirmaet PWC, på bestilling av byrådsavdelingen til Lan Marie Berg (MDG).

Etter NRKs artikler har i tillegg Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn med etaten.

Dessuten skal Kommunerevisjonen granske etaten og byråd Lan Marie Bergs rolle.

På tidslinjen nedenfor kan du se når ulike kategorier lovbrudd ble kjent og når denne informasjonen ble videreformidlet til Bergs byrådsavdeling og Oslo bystyre.

Rot og lovbrudd i Energigjenvinningsetaten

 • 2015
  Penger til nye garderober

  EGE får 15 millioner kroner til å bygge nye garderober, med beskjed om at arbeidet skal starte samme år. Dagens garderobe bryter med arbeidsmiljøloven. Pengene brukes opp ved å planlegge et enda større bygg som ikke blir noe av.

  Tegning av tenkt nybygg Haraldrud
  Illustrasjon: Oslo kommune
 • 2015-2019
  Melder fra om ulovlige innkjøp

  Ansatte i EGE melder fra om brudd på lov om offentlig anskaffelse. Det vil si at etaten kjøper varer eller tjenester ulovlig.

 • 26. september 2016
  Fullmakt til å bryte loven

  Etatens fullmakt til å gjøre innkjøp har en egen kategori for lovbrudd. Under overskriften «Ulovlige direkte anskaffelser» presiseres det at etatens direktør kan godkjenne ulovlige innkjøp i alle størrelser. Fullmakten er gjeldende fram til 22. januar 2019.

  Fullmaktsmatrise i Energigjenvinningsetaten
  Foto: Faksimile
 • Høsten 2016
  Grove overtidsbrudd

  EGE kontakter Arbeidstilsynet etter flere grove overtidsbrudd ved Romerike Biogassanlegg. De ansatte har jobbet både dag og natt.

  Bildet viser Romerike biogassanlegg på Nes i Akerhus. Det eies og drives av Oslo kommune.
  Foto: Vegard Venli / NRK
 • 1. januar 2017
  Logger overtidsbrudd

  EGE begynner å registrere overtidsbrudd per måned. Måten bruddene telles på gjør at en del brudd ikke blir registrert.

 • 6. februar 2017
  Avslutter saken

  Arbeidstilsynet avslutter saken som ble meldt inn høsten 2016, uten å gjennomføre tilsyn med etaten.

 • 30. august 2017
  EGE rapporterer om overtidsbrudd

  Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, som ledes av Lan Marie Berg (MDG), får et såkalt faktaark fra EGE. Her forteller etaten om overtidsbruddene høsten 2016 og at de nå registrerer brudd per måned.

 • 9. april 2018
  Melder overtidsbrudd til Berg

  EGE rapporterer i en e-post til byrådsavdelingen om 121 overtidsbrudd.

  Lan Marie Berg
  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
 • 13. aug. 2018
  Stanser garderobeprosjektet

  Byrådsavdelingen stanser garderobeprosjektet. 17,7 millioner kroner er brukt opp uten at spaden er satt i jorda.

  Bygg hos Energigjenvinningsetaten
  Foto: Anders Fehn / NRK
 • 24. oktober 2018
  Rapporter flere overtidsbrudd

  Etaten rapporterer til Bergs byrådsavdeling om flere hundre nye lovbrudd. Totalt er det nå rapportert om 557 overtidsbrudd. Tall for oktober, november og desember 2017 mangler i denne rapporteringen.

 • 21. november 2018
  Berg informerer komiteen om garderobefiasko

  Lan Marie Berg informerer Samferdsels- og miljøkomiteen om at garderobeprosjektet er stoppet og at pengene anses som tapt.

 • November 2018-mars 2019
  Tre anonyme varsler

  Det sentrale varslingsordningen i Oslo kommune mottar tre anonyme varsler. Her påstås det at etaten i lang tid har handlet ulovlig, ansatt folk i strid med regelverket og brukt mye penger på eksterne konsulenter.

  Oslo rådhus
  Foto: Thomas Bjørnflaten / NTB scanpix
 • Januar 2019
  Berg får vite om ulovlige avtaler

  EGE informerer byrådsavdelingen om at de har ulovlige innkjøpsavtaler, og at de siden 2016 har hatt en intern fullmakten til å bryte loven.

  Ny plan for kollektivtrafikk i Oslo
  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
 • 18. februar 2019
  PWC gransker EGE

  Revisorselskapet PWC får i oppdrag å granske EGEs virksomhet i perioden 1. januar 2015 til 15. mars 2019. Berg informerer Samferdsels- og miljøkomiteen om granskingen i et notat 10. april.

 • Mai-juni 2019
  Flere ulovlige innkjøp

  Under et møte med Bergs byrådsavdeling i mai kommer det frem at flere ulovlige avtaler var helt avgjørende for driften av byens søppelanlegg. Så sent som 13. juni understreket EGE behovet for å handle industrigass på en avtale som hadde vært ulovlig i over ett år.

  Søpla sorteres på anlegget på Klemtsrud
  Foto: Berit Roald / NTB scanpix
 • 5. august 2019
  Flere overtidsbrudd rapporteres

  I et møte med Lan Marie Bergs byrådsavdeling informerer EGE om 92 overtidsbrudd i perioden januar-juni 2019.

 • 4. september 2019
  Berg informerer bystyret

  Byråd Lan Marie Berg gir bystyret en redegjørelse for situasjonen i EGE.Opposisjonen kritiserer henne for ikke å ha informert bystyret om lovbruddene i etaten. Berg vil ikke tallfeste lovbruddene før PWC-rapporten er klar.

  Lan Marie Berg redegjør om Energigjenvinningsetaten i Oslo bystyre 4. september 2019
  Foto: Thomas Marthinsen / NRK
 • 24. september 2019
  Kontrollutvalget vil ha egen gransking

  Kontrollutvalget beslutter at EGE og Bergs rolle skal granskes av Kommunerevisjonen uavhengig av hva som kommer i PWC-rapporten.

 • 25. september 2019
  Berg kritiseres i bystyremøte

  Byråd Berg må tåle krass kritikk fra flere partier for at hun 10. april skrev at det «kan» ha skjedd brudd på Arbeidsmiljøloven, på tross av at EGE et år tidligere hadde rapportert om 121 brudd. Berg svarer at bruken av ordet «kan» ikke var bevisst.

 • 26. september 2019
  Arbeidstilsynet åpner sak mot Oslo kommune

  Arbeidstilsynet åpner tilsyn med EGE etter NRKs avsløringer om flere hundre overtidsbrudd ved byens søppelanlegg.

  Haraldrud-anlegget, Oslo kommune
  Foto: Anders Fehn / NRK
 • 2. oktober 2019
  Berg bekrefter flere lovbrudd

  Byråd Berg skriver i et notat til Samferdsel- og miljøkomiteen at EGE brøt lovens overtidsgrenser 37 ganger i august. Hun informerer også om at etaten har hatt ulovlige innkjøpsavtaler, men at disse nå er ryddet opp i.

 • 25.10.2019
  PWC-rapporten legges frem

  Granskingen som PWC har gjennomført av EGE presenteres i Oslo rådhus.