NRK Meny
Normal

Slakteri pinte sauer til døde

Oslo-slakteriet Fatland pinte dyr til døde. Fem lam døde og fem lam måtte tvangsslaktes fordi slakteriet gå dem feil dyrefôr slik at de ble syke.

sauer og lam
Foto: Odd Rømteland / NRK

- Slakteriet burde visst at sauer ikke skal nektes høy og tørrfôr over lengre tid, sier seksjonssjef i Mattilsynet, Oddrun Espelund.

- Sauen er jo en drøvtygger og den er avhengig av å få tilgang på grovfôr til enhver tid. Når man tar det helt bort og fôrer bare med kraftfôr må man forvente at dyra får problemer og blir sjuke, sier Espelund.

Slurv

Fatland-konsernet slakter og selger kjøtt for mer enn to milliarder kroner i året. I butikkene finner du kjøttvarene deres under merkenavnet Skjeggerød.

Oslo-slakteriet har lenge hatt problemer med å følge Mattilsynets regler for god dyrehelse. I fjor ble slakteriet først stengt i fire uker for uakseptable slaktemetoder og senere ilagt 80.000 kroner i tvangsmulkt for slurv med hygienen. 

Konserndirektør i Fatland, Leif Malvin Knutsen, beklager det som har skjedd:

- Det er jo ting som ikke skal skje, selvfølgelig. Det var i forbindelse med at man ikke fikk slakta alt som var kjørt inn. Og dermed ble det beklageligvis brukt feil fôr, sier Knutsen.

Store smerter

Det var en torsdag for to måneder siden at dette siste tilfellet av dyremishandling ved Fatland i Oslo fant sted. Slakteriet mottok i alt 85 sauer og lam, men slaktingen ble utsatt til over helgen.

Mandagen etter ble det første døde lammet funnet, og flere andre vred seg i buksmerter og med kraftig diaré. Årsaken var at dyrene ikke hadde fått høy, slik de skal, sier Espelund fra Mattilsynet:

- Vi betrakter dette som et alvorlig avvik. Det viser sviktende kompetanse og mangel på styring i det tilfellet her, sier hun.

Fatland slakteri
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Avlivet

- Da vi ble klar over problemet krevde vi at de skulle fôres med høy og ha fri tilgang på vann. Dessuten skulle dyrene følges nøye, sier Espelund.

Deretter beordret Mattilsynet avliving av fem av dyrene av dyrevernmessige hensyn. De andre dyrene kom seg ganske raskt da de fikk riktig fôring.

Konserndirektør Leif Malvin Knutsen, tror imidlertid ikke at dette har svekket bedriftens omdømme:

- Det er jo alltid negativt når slike ting oppstår. Derfra til å si at kjøttvarer fra Skjeggerød har et dårlig omdømme, tror jeg er et litt langt skritt, sier Knutsen.

Krever redegjørelse

Nå har Mattilsynet bedt om, og mottatt, en skriftlig tilbakemelding der Fatland redegjør for hvilke tiltak de vil sette i verk for å forhindre at det oppstår nye avvik av denne typen.

På bakgrunn av dette skal Mattilsynet vurdere om de eventuelt skal ta ytterligere virkemidler i bruk.