Skirenn stoppes av is, sørpe og barmark

Mange turrenn i Sør-Norge har blitt flyttet eller avlyst på grunn av snømangel denne sesongen. Holmenkollmarsjen er blant rennene som mest sannsynlig utsettes i håp om mer snø senere i vinter.

Skogsbilvei i Østmarka

Østmarkrunden skulle egentlig ha blitt arrangert her 14. januar. Det ble det ikke noe av. Den ble i likhet med mange andre skirenn avlyst på grunn av snømangel. Østmarkrunden er et langløp som har blitt arrangert 46 ganger. Mange korte renn overlever ved hjelp av snøkanoner.

Foto: Hilde Nilsson Ridola / NRK

Ole Kristian Sørland

Ole Kristian Sørland i Skiforeningen sier det er ok med snø på skogsveiløypene, men at det er for lite snø i løypene som går i terrenget mange steder i Oslomarka.

Foto: Skiforeningen

– Per i dag har vi ikke nok snø til å arrangere Holmenkollmarsjen. Skulle vi hatt rennet i morgen måtte vi avlyst, sier Ole Kristian Sørland, arrangementsjef i Skiforeningen, til NRK.

For hver dag som går uten snø øker sannsynligheten for å flytte Holmenkollmarsjen fra 11. februar til 4. mars. 2200 påmeldte deltakere må smøre skiene med tålmodighet inntil videre. Og det er ifølge meteorologene ingen tegn til snø i dagene som kommer.

– Vinteren har latt vente på seg, men det er ikke så mye snø som trengs og statistisk sett skal det komme noen snøfall fremover, sier Sørland som fortsatt har tro på at det blir marsj i Holmenkollen også i år.

Holmenkollmarsjen 1999 Hakadal - Holmenkollen

Holmenkollmarsjen startet tidligere i Hakadal, men på grunn av snømangel i snitt omtrent hvert tredje år ble rennets start flyttet til Sørkedalen. I år er imidlertid også denne 'nye' traseen snøfattig. Bildet er fra 1999. Holmenkollmarsjen ble første gang arrangert i 1974.

Foto: Greve, Jan / SCANPIX

«Snøsikre» områder svikter

Mange arrangører av skirenn i Sør-Norge sliter med snøsvikt. Selv steder som tradisjonelt har gått under betegnelsen «snøsikker» har barmark og sørpe satt en stopper for konkurranser og turrenn.

Sørkedalsrennet i Oslo er allerede utsatt, men de prøver seg på nytt 28. februar. Vester-Gyllen i Asker i Akershus er utsatt til 5. mars, mens en rekke renn er avlyste (se faktaboks).

Det er særlig lengre løp som blir vanskelig å arrangere når snøen uteblir. I kortere renn kan ofte snøkanoner gjøre nytten. I tillegg har selve renntraseen mye å si.

– Det store skillet går mellom skogsveiløyper og terrengløyper. Løyper på skogsbilveiene trenger mye mindre snø enn terrengløyper. Per i dag har vi vel i Oslomarka preparert 130 kilometer med skiløyper. Men ofte er det terrengløyper som binder skogsveiløypene sammen, og utfordringen er at terrengløyper ikke er oppe og står, sier Sørland.

Søndre Heggelivann

Det er så vidt snø nok til å gå på ski på mange av vannene i Marka, også på Søndre Heggelivann, hvor Holmenkollmarsjen går. Men det hjelper lite når det er nesten snøfritt i mange av terrengløypene.

Foto: Vidis Jynge

– Å avlyse er veldig negativt

Det 90 kilometer lange Grenaderløpet fra Hakadal til Asker skal etter planen gå av stabelen 18. februar, men arrangørene er usikre på om det kommer til å la seg gjennomføre.

– Vi sitter og biter litt negler om dagen, det gjør vi absolutt. Vi er veldig innstilte på å gjennomføre løpet, for det å avlyse er veldig negativt med tanke på deltakelse i fremtiden, sier Håvard Lillegård, leder i Skiklubben Grenaderen, til NRK.

Rennet har ikke vært avlyst i løpet av de 19 årene han har vært leder, men tre ganger har det blitt flyttet til Ringkollen og det er et alternativ også i år. Grenaderløpet ble også avlyst noen ganger på 1980- og 90-tallet.

– Situasjonen i løypetraseen nå er vanskelig. Det er ikke mulig å ha arrangementer i den løypetraseen per i dag. I neste uke skal vi ta en vurdering av situasjonen.

Greanderløpet

I fjor ble Grenaderløpet flyttet til Ringkollen på grunn av snømangel. Bildet er fra målområdet. Det første Grenaderløpet ble arrangert i 1969 og det var militært personell som dro i gang det hele.

Foto: Nina Didriksen / NRK