NRK Meny
Normal

Ski sykehus skal revitaliseres

Kampen for et fullverdig lokalsykehus har vært lang og tidvis bitter sør i Akershus, men nå kan Ski sykehus få en oppblomstring. Det er klart etter at Akershus Universitetssykehus og seks Follokommuner har blitt enige om leie av lokaler på sykehuset.

Ola Øygard

Styreleder i Ski sykehus venner Ola Øygard er mer positiv til utviklingen enn på lenge. Med en ny avtale mellom Ahus og Follokommunene har han tro på at tilbudet ved lokalsykehuset i Ski blir bedre.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Avtalen innebærer at det vil komme på plass et døgnoperativt lokaltilbud med opptil 24 kommunale sengeplasser eller KAD-plasser (kommunal akutt døgnenhet), og det planlegges døgnlegevakt istedenfor kveld-og nattilbudet som eksisterer nå.

– En seier for Follo-folk

Ahus har over flere år har lagt ned flere tilbud ved Ski sykehus. Blant annet ble avdelingen for behandling av pasienter i livets siste fase lagt ned og flyttet til Ahus rundt nyttår.

Nina Sandberg, ordfører Nesodden kommune

Leder i Follorådet Nina Sandberg har vært sentral i arbeidet med å få til en avtale mellom Follokommunene og Ahus.

Foto: Magret Helland / NRK

Leder i Follorådet Nina Sandberg mener det som skjer nå er en seier for lokalbefolkningen

- Follos befolkning får nå et sterkere og tryggere helsetilbud enn de har hatt på lang tid. Vi er veldig glad for at vi nå vet at vi vil klare å levere disse KAD-plassene raskere og mye rimeligere enn vi hadde antatt, sier Sandberg som også er ordfører (Ap) i Nesodden kommune.

Har tro på bedring

Styreleder i foreningen Ski sykehus venner (SSV) Ola Øygard er mer fornøyd enn han har vært på lenge.

– Dette er en midlertidig løsning vi er førnøyd med og hvis vi nå da får en døgnåpen legevakt så er tilbudet på Ski sykehus blitt bedre, og det er jo det vi har jobbet for i flere år.

Oppleves det som om Ahus har en ny holdning?

– Jeg vet ikke om jeg vil gå så langt, men de har ihvertfall innsett at det er viktig å opprettholde tilbudene på Ski sykehus.

– Nedleggingsspøkelset finnes ikke

Administrerende direktør ved Akershus Universitetssykehus Øystein Mæland er også glad for at en avtale nå er på plass, blant annet fordi kommunale akutte døgnplasser er ment å skulle avlaste de store sentraliserte sykehusene som nettopp Ahus.

Øystein Mæland

Ahus-direktør Øystein Mæland ser for seg videre satsing på Ski sykehus.

Foto: Helge Tvedten / NRK

– Det er et tilbud til syke mennesker som trenger en seng men ikke nødvendigvis på et spesialisert sykehus. Og ved at kommunene nå leier lokaler av oss istedenfor å måtte bygge selv vil tilbudet komme på plass langt raskere, sier Mæland.

Sykehusdirektøren håper avtalen også vil føre til at lokal skepsis til Ahus og eventuell frykt for total nedleggelse av Ski sykehus blir borte.

– Jeg håper vi har klart å tilbakevise at det finnes noe nedleggingsspøkelse ved å vise at vi ønsker å satse på virksomheten i Ski og viderutvikle den, samtidig som vi viser vilje til god samhandling med kommunene.

Kamp i over ti år

Det lokale engasjementet for Ski sykehus har vært stort over lang tid. I november 2004 gikk rundt 2000 Follo-folk i fakkeltog i protest mot planene om å redusere døgntilbudet ved sykehuset.

Men selv om både stortingsrepresentanter, kommunepolitikere, fagorganisasjoner og innbyggere protesterte gikk Ski sykehus den gangen en dyster tid i møte.

Bare året etter det store fakkeltoget ble kirurgisk sengepost med 23 senger lagt ned. Deretter forsvant medisinsk sengepost med 13 senger. I 2012 ble både døgnåpen nevrologisk avdeling og dagrehabilitering nedlagt, og så sent som ved årsskiftet ble avdelingen for behandling av pasienter i livets siste fase lagt ned og flyttet til Ahus.

Les også: Sparekniven rammer Ski sykehus