NRK Meny
Normal

– Folk mister respekten for fartgrensene

NAF tror ikke en fartsgrense på 70 kilometer i timen på hovedveier i Oslo vil bli overholdt.

Trafikk

NAF tror bilistene vil fortsette å bryte fartsgrensen, hvis den ikke settes høyere enn 70 kilometer i timen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Etter lang tids strid om miljøfartsgrensen i Oslo kan håndheves, bestemte Samferdselsdepartementet i går at skiltene skal fjernes. Den nye hastigheten er satt til 70 kilometer i timen. Det er for lavt, mener NAF.

Stiller deg uforstående

Inger Elisabeth Sagedal

Foto: Erik Norrud

– Vi er opptatt av at det skal være en sammenheng mellom veistandard og fartsgrenser. Vi er redd for at dette undergraver respekten for fartsgrensene, sier kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal.

Hun mener bilister som kjører riksvei 4, ringveien og E18 fort merker at de blir en sinke og stopper flyten i trafikken dersom de følger miljøfartsgrensen på 60 kilometer i timen.

– Jeg tror også at en helårsfartsgrense på 70 kilometer i timen er for lavt. Bilistene vil føle at det er unaturlig og dermed kjøre for fort. Det er ikke bra, sier Sagedal.

Tror du bilistene vil følge fartsgrensen? Skriv din kommentar nederst i artikkelen.

Ønsker variabel skilting

I stedet ønsker NAF at det settes opp digital skilting hvor man kan justere fartsgrensen etter svevestøvproblematikken.

– Slike skilter finnes blant annet ved tunneler. Det er bare et spørsmål om myndighetene er villig til å betale kostnadene, og det burde de være.

– Men har variabel skilting noe å si dersom man ikke kan bøtelegge dem som kjører for fort på dager med mye svevestøv?

– Man har hjemmel i forurensningsloven til å justere fartsgrensen ut fra lokale miljøutfordringer. Kleppa hadde mulighet til å bruke denne loven, i stedet velger hun en enda dårligere løsning, sier Sagedal.