Skal kartlegge Inga Martes opptreden

Alle kort skal på bordet i saken der SV-byråd Inga Marte Thorkildsen og hennes toppbyråkrat skal ha presset en bydelsdirektør til å si opp på uriktig grunnlag.

Inga Marte Thorkildsen

UTILBØRLIG PRESS: Bydelsutvalget mener byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV) presset bydelsdirektøren i bydel Bjerke til å gå av.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Som det fremgår av saken, så har jo bydelsdirektøren måttet fratre stillingen tidligere enn det hun hadde tenkt, så vi er interessert i å få kartlagt om det er lovstridig eller ei, sier leder for bydelsutvalget i bydel Bjerke, Bjørn Lundberg (Ap).

Det var bydelsutvalget som i november ba om en gransking av byråd Inga Marte Thorkildsen og kommunaldirektør Endre Sandvik.

Bydelsutvalget mener de to på uriktig grunnlag utøvde utilbørlig press på administrasjonen i bydelen og tvang bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen til å gå av etter en rekke kritiske medieoppslag om omsorgsboligen Villa Eik og barnevernet i bydelen.

NRK har tidligere skrevet flere artikler om saken, og det siste året har Dagbladet hatt en rekke kritiske oppslag.

Ikke i tvil om utilbørlig press

I granskingskravet, som alle partier i bydelsutvalget unntatt SV står bak, skriver de at avisen har bidratt til å skape et svært negativt bilde av bydelens administrasjon og tjenester, og at Inga Marte Thorkildsens analyse av sakene fremstår som svært ukritisk.

Bydelsutvalget er også kritisk til kommentarer om saken fra Thorkildsen på Facebook.

– Vi har bedt om en gransking i saken vi har levert, sier Bjørn Lundberg.

– Er dere i byrådsutvalget i tvil om at det er utøvd utilbørlig press her?

– Nei, overhodet ikke, sier han.

Skal trolig kartlegge

Ola Kvisgaard

– Jeg tror ikke det å fordele skyld er det viktigste i denne saken. Det som er viktig er å understreker er at dette er en alvorlig sak, og vi må ha alle fakta på bordet, sier leder for bystyrets kontrollutvalget, Ola Kvisgaard (H).

Foto: nyebilder.no / Oslo Høyre

Tirsdag kveld tar Oslo bystyres kontrollutvalg stilling til hvordan saken skal behandles.

Kommunerevisjonen anbefaler en kartlegging av hendelsesforløpet. I motsetning til en gransking vil en slik kartlegging ikke konkludere med om det er utøvd utilbørlig press.

Ifølge leder for kontrollutvalget, Ola Kvisgaard (H), er det overveiende sannsynlig at utvalget følger anbefalingen.

– Så får vi allerede etter et par måneder grunnlag for å vurdere hvordan vi tar eller ikke tar saken videre ut ifra kartleggingen, sier Kvisgaard.

– En alvorlig sak

Kvisgaard sier saken er svært alvorlig, og at den involverer flere personer enn bydelsdirektøren og den politiske ledelsen i rådhuset. Men han sier det er viktigere å finne ut hva som har skjedd, enn å fordele skyld.

– Saken involverer alt fra pårørende, et fosterhjem, brukere, Villa Eik, og ikke minst ansatte i barnevernstjenestene og bydel Bjerke som har gjort sin jobb på best mulig måte, og som ikke kan ha disse påstandene og anklagene hengende over seg.

– Derfor er det viktig å kartlegge slik at vi ikke trår feil i den videre behandlingen av saken, sier Kvisgaard.

Inga Marte Thorkildsen og Endre Sandvik vil ikke kommentere saken før den er behandlet i kontrollutvalget.

Villa Eik

Botilbudet Villa Eik ligger på Økern i Oslo.

Foto: Sissel Kvalvik / NRK