Skal ikke vaskes mot sin vilje

Ansatte på et sykehjem i Oslo får ikke lov til å tvangsvaske en 54 år gammel mann, selv om helsepersonell mener han utgjør en betydelig smitterisiko.

Vaske
Foto: JOE RAEDLE / AFP

Det slår en kjennelse fra lagmannsretten fast.

Mannen som har bodd i en jordhule i mange år, anmeldte Oslo kommune for bruk av tvang da han havnet på sykehjem, og advokatfullmektig Nils Nordhus sier 54-åringen er fornøyd med kjennelsen.

- Han er lettet og veldig tilfreds over avgjørelsen. Han har ventet lenge, og kan nå endelig få bestemme over sin egen kropp, sier Nordhus.

Jordhule på Blindern

Klienten til advokatfullmektig Nils Nordhus har en litt spesiell historie.

54-åringen har bodd i en jordhule på Blindern i 27 år, her har han levd året rundt, siden han ble utvist fra et av Oslos studenthjem på slutten av 1970-tallet.

Mannens spesielle livsstil og mangel på personlig hygiene gjør at han lukter svært vondt, og konflikten startet da han for en stund siden ble innlagt på sykehjem i St. Hanshaugen bydel.

Vasket mot sin vilje

54-åringen vil ikke være på sykehjemmet, og holder fast på sin fullstendige mangel på personlig hygiene. Helsepersonell mente han kunne utgjøre en smitterisiko, og vasket mannen selv om han ikke ville.

Det førte til at han anmeldte Oslo kommune for bruk av tvang - og borgarting lagmannsrett har nå slått fast at kommunen forbys å utføre stell og pleie av mannen uten hans samtykke.

- Hans poeng har bare vært at dersom han ikke ønsker stell av ulike grunner, ber han om å få sin vilje respektert. Det er det Lagmannsretten nå har slått fast at sykehuset må respektere, sier Nordhus.

- Smittefare for andre

I kjennelsen er det referert fra et brev sykehjemmet sendte 54-åringens advokater. I brevet står det blant annet at mannens tilstand har blitt betydelig forverret.

Hår og skjegg er ikke vasket på flere uker, og han har store, infiserte sår på bena som representerer en alvorlig fare for hans egen helse, og en smittefare for helsearbeidere og besøkende.

- Jeg er veldig opptatt av at folk skal få bestemme over sitt eget liv. Men det må gå en grense når det går ut over andre, som ansatte og medbeboere, sier byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug.

- Uverdig

Hun vil se nærmere på kjennelsen før hun sier noe om hvilke konsekvenser den får for behanlingstilbudet til 54-åringen.

Kommunen vurderer også å anke saken, men advokatfullmektig Nils Nordhus mener den uansett må få konsekvenser for hans klient.

- Vi håper at kommunen får overført ham til et mer egnet sted. Det er uverdig at en mann i 50-årene må bo på et sykehjem, sier Nordhus.