Foto: Risto Wilhelm Heinonen

Sjeldent syn: Ugler på Skøyen

Foto: Risto Wilhelm Heinonen