Normal

Sier ja til nye utslipp i Akerselva

Fylkesmannen sier ja til nye utslipp i Akerselva fordi tilstanden i elva er bedre enn man tidligere har trodd.

Akerselva død etter giftutslipp

Store deler av dyrelivet i Akerselva døde i mars i år, da 6000 liter klor ble sluppet ut fra Oset vannrenseanlegg.

Foto: Sissel Kvalvik / NRK

Store deler av elvas dyreliv døde i mars i år, da 6000 liter klor ble sluppet ut fra Oset vannrenseanlegg.

Nå får miljøtiltaket «Midgardsorm-prosjektet» grønt lys for å mudre i elva.

– Vi har konkludert med at tilstanden i elva er bedre enn først fryktet. På bakgrunn av dette gir Fylkesmannen utslippstillatelse til Midgardsorm-prosjektet i Akerselva, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla til NRK.

Hva syns du om nye utslipp i Akerselva? Kommenter nederst i artikkelen.

– Et viktig miljøtiltak

På bakgrunn av miljøtilstanden i Akerselva har Fylkesmannen nå gitt kommunen tillatelse til å gjennomføre tiltak i Akerselva i forbindelse med oppgradering av overvannssystemet for avløpsvann.

Artikkelen fortsetter under videoen

Video Alvorlige feil avdekket etter giftutslipp

Alvorlige feil avdekket etter giftutslipp

Tiltaket det er gitt tillatelse til gjelder tiltak i selve Akerselva fra Vaterland bru til Kuba.

– Midgardsormprosjektet er et viktig miljøtiltak som vil føre til bedre vannkvalitet i Akerselva og dens utløp til fjorden når prosjektet er ferdig, sier Vikla.

Må ivareta oppvekstområder

Vikla mener det likevel er viktig at det settes igang nødvendige forurensningsreduserende tiltak under anleggsperioden for å ivareta gyte- og oppvekstområdene for laks og sjøørret.

– Dette er spesielt viktig nå som elva har vært utsatt for et akuttutslipp som førte til fiskedød, og det nå vil være behov for tiltak for å få laks og sjøørret tilbake til elva.

Fylkesmannen har satt vilkår til tillatelsen som skal sikre at tiltaket ikke føre til enda mer tap av gyte- og oppvekstområdene for laks og sjøørret i elva. Det er blant annet satt restriksjoner på når på året arbeidene i elva kan utføres.

Se video

Video Dyrt å få fisk tilbake i Akerselva

Dyrt å få fisk tilbake i Akerselva

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus.