Se ulvedebatten direkte her kl. 19:45

På et beite i Eidsvoll blir det i kveld ulvedebatt – et tema som engasjerer.

Ulv i Rakkestad

ULV: Er det for mange ulver i Norge nå? Det spørsmålet skal debatteres på Eidsvoll på NRK2 kl. 19:45.

Foto: Petter Larsson/NRK

I løpet av sommeren ble 300 sauer drept av ulv i Hurdal, Hadeland og Toten som ligger utenfor ulvesona. Det vil si i områder der beitedyra skal ha fortrinnsrett. Én ulv står bak omtrent en tredel av de registrerte rovviltskadene på sau i Norge hittil i år.

Miljøpartiet De Grønne har uttalt at de ønsker 300 ulver i Norge, noe som er en tredobling av dagens bestand. Er det for mange ulver i Norge nå? Har de blitt for lite ville når de oppsøker bebodde områder?

Dette er noen av spørsmålene programlederne Reidar Kjærstad og Hanne Roald er klar til å stille politikerne, som også ønsker å finne ut av spørsmålet om hvordan det er mulig å få plass til både ulv, sau og folk.

– Vi vil spørre om hvorfor denne debatten er så betent. Noen mener dette ikke handler om sauenæringa i det hele tatt, men rett og slett en konflikt mellom by og land, sier Roald.

Disse stiller til debatt

Blant dem som stiller til debatt i Eidsvoll er Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, Venstres nestleder Guri Melby, Øyvind Solum fra Miljøpartiet De Grønne og leder i rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold og Kristian Tonning Riise fra Høyre i Hedmark.

I tillegg vil samfunnsforsker ved Norsk institutt for naturforsking Ketil Skogen stille. Han mener ulvesaken ikke bare handler om ulv.

Berørte sauebønder vil også delta med sterke historier og personer som på motsatt side elsker ulv og synes den er fasinerende.

– Det vil bli temperatur. Vi kommer neppe å få alle til å bli enige, men kanskje noen får et nytt syn på ulven og kommer med noen løsninger som gjør at flere blir fornøyd enn det de er i dag, sier Roald.

Sau drept av ulv

BRUTAL SOMMER: Rundt 300 sauer har i sommer blitt drept av ulv i Akershus og Oppland.

Foto: Nadir Alam / NRK

Bytter ut sauer med politikere

Det skal debatteres ute på beredskapsbeitet på Jøndalsvangen i Eidsvoll. Her blir sauene byttet ut med debattantene.

– Dette er et område som er gjerdet inn, med tanke på sau som er i fare for ulven. Men i stedet for sau er det vi som skal være i området, forteller Roald.

Debatten ser man på NRK2 fra kl. 19:45.