Se hvordan din skole gjorde det på nasjonale prøver

Ungdomsskolens nasjonale prøver er rettet og klare. Skolene i Oslo og Akershus har de beste resultatene i landet. For første gang på flere år er resultatene fra de enkelte skolene offentlig søkbare for alle.

Tavle

Høstens resultater fra nasjonale prøver er klare. Nytt av året er at alle kan gå inn å søke på resultatene. Tidligere måtte man be om innsyn.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Skolene i Oslo og Akershus ligger over snittet både på lesing, regning og engelsk. Bærum er den beste kommunen i Akershus, med særlig sterke resultater for niende trinn i lesing og regning.

Oslo er best

I år er skalaen ny, og landsgjennomsnittet ligger på 50. Tallene for 8. trinn i Oslo ligger på 53 i alle tre fagene. 9. trinn er målt på lesing og regning og i begge emnene ble snittet for kommunen på 56.

8. trinn i Akershus har et resultat på 52 i engelsk og 51 i lesing og regning.

Resultatene for din egen skole kan du søke opp her.

Det er i 2014 store forskjeller mellom fylkene i hvordan elevene fordeler seg på de fem mestringsnivåene i lesing.

Anniken Hauglie

Anniken Hauglie.

Foto: Oslo Høyre

Det er særlig Oslo som skiller seg ut. I Oslo presterer 21 prosent av elevene på det øverste mestringsnivået i lesing, og 46 prosent presterer på de to øverste mestringsnivåene. Det er høyere enn alle de andre fylkene.

Dette liker skolebyråden i Oslo.

– Jeg syns det er utrolig hyggelig å se at elevene i Oslo er best i alle fag både på 8. og 9. trinn, og det skyldes, tror jeg, den systematiske og målrettede innsatsen som gjøres ute på skolene, sier Anniken Hauglie, skolebyråd i Oslo.

Bakgrunn

Det har i flere år vært diskutert hvorvidt resultatene fra de enkelte skolene skal ligge offentlig tilgjengelig.

Nå er det er Solberg-regjeringen som har ønsket større åpenhet, og fra høsten 2014 kan dermed hvem som helst søke på hvordan de ulike skolene har prestert.

Nasjonale prøver ble innført i grunnskolen våren 2004, og målet er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Nasjonale prøver gjennomføres på høsten etter at elevene har startet på 5., 8. og 9. trinn. I år har til sammen 120 000 elever tatt testene.

Resultater for Akershus

Bærum gjør det best i Akershus, og på åttende trinn ligger Asker og Oppegård like bak.

Men i fylket er det også flere kommuner som ligger under landsgjennomsnittet.

På 8. trinn gjør Enebakk og Fet det svakest av Akershuskommunene i engelsk (47). I lesing gjelder det samme for Enebakk, Nannestad og Eidsvoll og Aurskog-Høland (48). Dårligst med regnekunnskapene i Akershus er det ifølge årets tall i Eidsvoll (46).

På niende trinn alle kommunene i Akershus bedre enn gjennomsnittet i landet. Unntakene er Eidsvoll og Hurdal i regning (49).

Kjønnsforskjeller

Kjønnsforskjellene varierer mellom fylkene. Jentene presterer gjennomgående bedre på nasjonal prøve i lesing enn guttene i alle fylkene, med unntak av Telemark og Vest-Agder. Kjønnsforskjellen i jentenes favør er størst i Finnmark.

Guttene presterer bedre i regning enn jentene på nasjonalt nivå, men dette er ikke tilfelle i alle fylkene. Kjønnsforskjellen i guttenes favør er størst i Vestfold.

Det er spredning i elevenes resultater. Mens det dominerende bildet er at det ikke er så store forskjeller mellom fylkene, skiller Oslo seg ut med større spredning i resultater enn i de andre fylkene på nasjonale prøver i lesing.