NRK Meny
Normal

Sandstrøm delvis skyldig

Psykolog John G. Sandstrøm erklærte seg delvis skyldig i tiltalen da rettssaken mot ham og psykiater Pål H. Herlofsen startet i Oslo tingrett onsdag morgen.

Aktoratet. Aktor Jørn S. Maurud til høyre
Foto: Merete Jansen / NRK

Psykiater Pål H. Herlofsen erklærte ikke straffskyld.

Sandstrøm inrømmer brudd på helsepersonelloven, men begge nekter for å ha hjulpet kriminelle med falske lege- og psykologerklæringer.

Begge risikerer fengsel i 6 år for grov korrupsjon.

Video: Erklærte seg ikke skyldig

 

Psykolog John G. Sandstrøm og psykiater Pål H. Herlofsen er tiltalt for grov korrupsjon. Tiltalen gjelder blant annet utskriving av uriktige legeerklæringer til kriminelle slik at de kunne søke om utsettelse av fengselsstraff, lettere soning og soningsavbrudd.

Aktor Jørn S. Maurud mener psykiater Pål H. Herlofsen og psykolog John G. Sandstrøm har foret kriminelle med falske erklæringer gjennom flere år.

 

Psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen
Foto: Scanpix

Legeerklæringer til kriminelle

Tiltalen gjelder blant annet utskriving av uriktige legeerklæringer til kriminelle, slik at de kunne søke om utsettelse av fengselsstraff, lettere soning og soningsavbrudd. Tiltalen om grov korrupsjon omfatter kun erklæringer knyttet til tre tidlige pasienter av Herlofsen og Sandstrøm, men aktor Jørn S. Maurud mente listen ville vært lenger, dersom dagens korrupsjonsbestemmelser hadde blitt endret tidligere enn 4. juli 2003.

- Vår oppfatning er at disse lovbruddene gjelder flere, men de har funnet sted før korrupsjonsbestemmelsen ble strammet inn, uttalte Maurud.

Dette gjelder blant annet tre av vitnene som aktor vil føre for retten. Forholdene knyttet til disse tre er derimot tatt med i tiltalen under brudd på helsepersonelloven.

Utilstrekkelig

Ifølge tiltalen skal Herlofsen og Sandstrøm ha tatt imot pasienter uten å ha brukt nødvendig tid til å behandle og diagnostisere dem, samt skrevet ut legeerklæringer uten tilstrekkelig beskrivelse av symptomene, og uten å være tilstrekkelig objektiv, og uten å forsikre seg om at pasientene ikke simulerte eller overdrev plagene.

Noen av forholdene skriver seg tilbake til 1998.

Spiller av lydopptak

Det var i Dagens Næringsliv at saken mot de to ble rullet opp for to år siden. Lydbåndopptak fra Dagens Næringsliv vil bli lagt fram som bevis under rettssaken. Opptakene er gjort av journalist Gøran Skaalmo.

I møter med Sandstrøm utga han seg for å være straffedømt, og ønsket hjelp til å unngå soning.

En av aktoratets viktigste vitner er en tidligere pasient av Herlofsen og Sandstrøm, som har forklart seg om at han kjøpte falske legeerklæringer for å få soningsutsettelse og åpen soning. Mannen har fått påtaleunnlatelse for å ha hjulpet politiet i saken.

Nekter straffskyld

Både Psykolog John G. Sandstrøm og psykiater Pål H. Herlofsen nektet straffskyld i anklagen om å ha hjulpet kriminelle med falske lege- og psykologerklæringer, punkter som ligger under straffeloven.

John G. Sandstrøm erklærte seg imidlertid skyldig i brudd på helsepersonelloven.

Han erkjente blant annet at han skal ha tatt imot pasienter uten å ha brukt nødvendig tid til å behandle og diagnostisere dem, samt skrevet ut legeerklæringer uten tilstrekkelig beskrivelse av symptomene, og uten å være tilstrekkelig objektiv.

Strafferamme på seks år

Herlovsen var også tiltalt for brudd på de samme bestemmelsene i helsepersonelloven, men erklærte ikke straffskyld på disse punktene.

Strafferammen for lovbruddene de to er tiltalt for, er på seks år.

Tor Erling Staff
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Staff om Sandstrøm

Advokat Tor Erling Staff, mener Sandstrøm er den mest engasjerte psykologen vi har hatt når det gjelder å alltid være tilgjengelig og alltid ha en åpen dør.

- Han har erkjent visse mindre ting, men ellers nektet straffeskyld. Dette er spesielle hendelser i et bilde som kun er rosverdig og det er klart det er viktig å få frem det.

- Hvordan har han hatt det i den siste tiden?

- Gjennom to år har han hatt det så ille som et menneske kan ha det, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, sier Tor Erling Staff.