Ryddet ved Hamang

E16 er ryddet ved Hamang der det var delvis sprerret i retning Hønefoss etter at flere biler og en betongbil var involvert i et trafikkuhell.