Ryddet på E6 ved Skedsmovollen

Det er ryddet på E6 ved Skedsmovollen. Et felt var stengt på grunn av et uhell.