Ruter vil skrinlegge Ahusbanen

Ruter vender tommelen ned for T-banen til Ahus. Kollektivselskapet vil erstatte Ahusbanen med Romeriksbanen, som ikke er noen bane, i hvert fall ikke i første omgang.

Ellingsrudåsen stasjon

ENDESTASJON: I dag stopper Furusetbanen under jorda på Ellingsrudåsen. Ruter vil forlenge banen ett stopp til Visperud.

Foto: Olav Juven/NRK

NRK vet at skrinleggingen av Ahusbanen er en av anbefalingene i Ruters strategidokument M2016, som offentliggjøres over sommeren.

Bernt Stilluf Karlsen

FØRST BUSS, SÅ BANE: Ruters styreleder Bernt Stilluf Karlsen vil først bygge Romeriksbanen som en lukket bussvei.

Foto: Olav Juven / NRK

Ifølge en egen Ahusbane-utredning, som heller ikke er offentlig, vil t-baneforlengelsen til sykehuset i Lørenskog koste 6,9 milliarder kroner.

Banen scorer ifølge Ruters styreleder Bernt Stilluf Karlsen ekstremt dårlig på beregningene av samfunnsøkonomisk nytte.

– Ahusbanen slik den har vært tenkt har en netto nytte på minus 6,5 milliarder kroner. Vi tror det blir svært vanskelig å få staten til å finansiere et prosjekt som har så lav avkastning i konkurranse med andre kollektivprosjekter, sier Karlsen.

Forlengelse til Visperud

Han bekrefter at Ruter-styret vil betjene de raskt voksende befolkningsområdene på Nedre Romerike på en annen måte.

Ahusbanen har vært tenkt som en videreføring av Furusetbanen fra dagens underjordiske endestasjon på Ellingsrudåsen. Ruter vil kun forlenge banen ett stopp, ut av fjellet til Visperud på grensen mellom Oslo og Lørenskog.

Her vil Ruter koble Furusetbanen til det nye prosjektet Romeriksbanen.

Visperud i Lørenskog

HIT, MEN IKKE LENGER: Ruter vil bare forlenge Furusetbanen til Visperud, industriområdet på grensen mellom Oslo og Lørenskog. Videre til Ahus og andre deler av Nedre Romerike ser Ruter i første omgang for seg en lukket bussvei.

Foto: Olav Juven / NRK

Romeriksbanen planlegges i første omgang som en lukket superbusstrasé, altså en egen vei kun for busser.

Tanken er at traseen skal starte på Stovner der den kobles til Grorudbanen. Herfra skal den gå via Høybråten stasjon, den nye T-banestasjonen på Visperud, Ahus og Lillestrøm til Kjeller.

Pløye opp og asfaltere

Grunnen til at bussveien kalles bane er at den kan skinnelegges på et senere tidspunkt.

– Da vil vi få en bane som vil være en dynamisk kraft i utviklingen av hele dette området mye mer enn en bane som vil frakte folk inn og ut av Oslo, sier Bernt Stilluf Karlsen.

Men vil ikke en bane ligge veldig langt frem i tid når man i første omgang skal bygge en busstrasé?

– Her gjelder det først og fremst å skaffe seg arealene. Så går det erfaringsmessig mye raskere å pløye opp de arealene og asfaltere dem enn å lage en banestruktur.

– Men vi tror at en bane vil komme relativt raskt etter hvert som Lørenskog-, Strømmen- og Lillestrøm-området utvikler seg slik vi tror, sier Karlsen.

Skrinlegging dårlig idé

Anette Solli

RUTER BESTEMMER IKKE: Det er Ruters eiere Akershus fylkeskommune og Oslo kommune som avgjør Ahusbanens skjebne sammen med staten, sier fylkesordfører Anette Solli (H).

Foto: Høyre

Det er Akershus fylkeskommune som har bestilt Ahusbane-utredningen. Fylkesordfører Anette Solli (H) poengterer at fylkestinget har sagt at Ahusbanen skal gå helt fram til Ahus.

– Så er det en veldig god idé å bygge en Romeriksbane fra Kjeller via Lillestrøm til Ahus. Den har fylkestinget allerede uttalt seg positivt om.

– Men å ikke bygge Ahusbanen frem til Ahus er en dårlig idé. Da blir en baneløsning skutt langt ut i tid. Det ene utelukker ikke det andre, sier Anette Solli.