Ruter mener storregion vil gi bedre løsninger

Kollektivselskapet vil derfor gjerne samarbeide med Østfold og Buskerud, uavhengig om region Viken blir noe av eller ikke.

Buss på stopp i Bjørvika

EN FELLES BILLETT?: Dersom Viken region blir en realitet og kollektivtrafikken i de tre fylkene inngår et samarbeid, så vil det bli enklere å pendle mellom fylkene, mener Ruter. Her har 70-bussen stoppet for å plukke opp passasjerer i Bjørvika i Oslo.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bernt Reitan Jenssen

Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen sier Ruter allerede er i gang med prosjekter på tvers av fylkesgrensene.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Dersom stortingsflertallet går inn for å danne region Viken, må det også gjøres noe med måten kollektivtrafikken i området blir organisert på.

– Vi har forberedt oss litt, og vi tror at en slik region vil gi oss muligheter til å skape et bedre og et enda mer sømløst kollektivsystem, sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen.

Han startet jobben med å forbedre kollektivtrafikktilbudet på tvers av fylkesgrensene lenge før regjeringspartiene ville slå sammen Akershus, Østfold og Buskerud til region Viken.

– Fungerer i Oslo og Akershus

Ruter, som eies av Oslo og Akershus, har allerede kollektive løsninger med nabofylkene og har ingenting imot å få flere eiere.

– Vi har sett at Oslo og Akershus har klart å samarbeide veldig godt på tvers av fylkesgrensene. Det blir spennende å se vi hva kan få til med Østfold og Buskerud.

Ruter har allerede arbeidet noe med dette, i prosjektet Sømløst i sør. Der har man jobbet for at pendlere skal kunne forholde seg til en felles billett på buss, tog og trikk i Østfold, Akershus og Oslo.

– Nå kan jo det samarbeidet få en helt annen fart når vi kanskje får en ny region, sier Jenssen.

Ruter-sjefen har stor tro på at dagens reiseløsninger og sonesystemet fylkene imellom vil bli bedre som følge av en region, til tross for at Oslo er holdt utenfor.

Må Oslo være med å betale?

Det store spørsmålet er finansieringen. Men det mener Lan Marie Nguyen Berg, samferdsels byråd i Oslo, det er for tidlig å snakke om.

– De som bor i Østfold og Buskerud har sine systemer i dag. Hvis det skal være noen endringer, så må vi gå inn i det. For meg er det viktig at Osloborgere får et enda bedre kollektivtilbud fremover, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Anette Solli

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli mener et samarbeid ikke vil koste noe mer for Oslo.

Foto: Olav Juven / NRK

I dag finansieres selskapet av billettinntekter, og kommunale og statlige tilskudd. Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli ser ingen grunn til at Oslo skal måtte betale mer enn de allerede gjør i dag.

– Ruter kjører allerede i dag for både Østfold og Buskerud fylkeskommuner. I en regiondannelse må vi klare å forsterke det og ta ut det potensialet som ligger der. Det skal ikke bli noe problem for Oslo, sier hun.

– Hvilken rolle vil Oslopakke 3 ha å spille her?

– De pengene som tas inn i bomringen må brukes i det nedslagsområdet som i dag er Oslopakke 3. Det skal vi ikke tukle med, sier hun.