Rustet opp for over fem millioner - Halléngården står fortsatt tom

I april 2014 sto Riksantikvaren og miljøministeren utenfor, den en gang ærverdige, Halléngården på Grünerløkka og lovte at det skulle skinne av den til 17. mai.

Hallengården august 2016
Foto: Elin Martinsen / NRK

Interiør Halléngården

Fra Byantikvarens fredningsdokumentasjon, juni 2004.

Foto: Siri Hoem / Byantikvaren

Familien Hallén har drevet den vernede forretningsgården siden 30-tallet. Etter at Ulf Thorleif Hallén solgte gården, har butikken stått ubrukt siden 2004 og det har vært mange konflikter med den nye eieren, Thorstein Thune.

Interiøret i den gamle butikken regnes som kulturhistorisk enestående. Fasaden har også stor antikvarisk verdi, ifølge byantikvaren.

Riksantikvaren har brukt 5,2 millioner kroner på å reparere forfallet i bygården, men passerer man hjørnegården midt på Grünerløkka i høsten 2016, kan man fortsatt ikke åpne døren til forretningsgården og gå inn som kunde.

Lillian Leibnitz Hallén: – Vanskelig å være her

Lillian Leibnitz Hallén

Lillian Leibnitz Hallén, datter av Ulf Thorleif Hallén, som drev konfeksjonsforretningen i Halléngården i mange år.

Foto: Elin Martinsen / NRK

På fortauet står Lillian Leibnitz Hallén, 85 år etter at bestefaren overtok bygården.

– Forretningen betyr mye for meg. Det er veldig vondt å se den stå sånn. Det er vanskelig å være her.

Hun forteller at det er mange som har ringt henne fordi de har vært interessert i å leie lokalene.

– Når de har snakket med Thorstein Thune én gang, har de aldri fått snakke med ham igjen. Av en eller annen grunn har han ikke ønsket å leie ut. En ting er sikkert, det skulle ikke være noe problem å leie ut disse forretningslokalene, sier Lillian Leibnitz Hallén.

Riksantikvaren: – Bygningen står godt

Thorstein Thune og Riksantikvaren ble i 2014 enige om at departementet skulle gi penger, Riksantikvaren pusse opp og Thune leie ut.

Riksantikvaren og Thv. Meyers gate 59 AS skal samarbeide med sikte på at de fredede lokalene i eiendommen kan leies ut og tas i bruk snarest mulig etter at eiendommen er istandsatt.

Fra forliksavtalen 2014

Riksantikvaren har stanset lekkasjer i taket, skiftet bærebjelker og tilstanden på Halléngården er god teknisk sett.

Hanna Geiran

Hanna Geiran, avdelingsdirektør i Kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren.

Foto: Elin Martinsen / NRK

– Nå står bygningen godt. Vi fortsetter samarbeidet med eier for å få til en løsning som gjør at folk kan komme inn og oppleve Halléngården, sier Hanna Geiran hos Riksantikvaren.

– Det er to og et halvt år siden Riksantikvaren sa til Aftenposten at det ville være synd hvis bygningen sto ubrukt flere år fremover. Hvorfor tar det så lang tid?

– Skadesituasjonen var mye større enn vi var kjent med. Vi har brukt mye tid og mye penger på å sette eiendommen godt i stand. Riksantikvaren har ansvaret for bygningen, men vi kan ikke ha ansvaret for bruk av bygningen. Det er opp til eier.

Thune vil ikke snakke

NRK ville gjerne spurt Torstein Thune om hvorfor han ikke leier ut butikken. Han har dessverre valgt å ikke snakke med oss.

Torstein Thune har stått uten fast bosted i Folkeregisteret de siste 17 årene. Han hadde ifølge skattemyndigene 0 i formue og en beskjeden inntekt i 2014.

Thune eier firmaet «Thv. Meyer AS». Gjennom dette selskapet eier han selskapet «Thv. Meyer 59 AS» som igjen eier forretningsgården. Firmaet «Thv. Meyer AS» er under oppløsning.