Han vet ikke hvor lenge han får bli

I Oslo er det bare 16 sykehjemsplasser som er tilrettelagt for gamle rusmisbrukere, men sosialbyråden vil heller satse på opplæring og korttidsplasser.

Rolf Blomqvist

Rolf Blomqvist er 70 år og alkoholiker. Han bor på Heimen i Oslo, men vet ikke hva han skal gjøre når han blir pleietrengende.

Foto: Ingvild B. Sund / NRK

Etter at jeg ble uføretrygdet ble det verre og verre. Jeg klarte ikke ta vare på meg selv og det forfalt hjemme. Jeg måtte ut og drikke.

Rolf Blomqvist

– Jeg er redd for å måtte bo alene igjen. Jeg er alkoholiker og må ha mennesker jeg stoler på rundt meg, sier Rolf Blomqvist(67).

Han er snart 70 år, han sliter med kols og vonde knær. I fire måneder har han bodd på rusinstitusjonen Heimen som drives av Frelsesarmeen.

Der bor han på en egen hybel med bad, får fire måltider om dagen og medisinsk oppfølging. Han trengte det sårt, men han vet ikke hvor lenge han får bli.

– Etter at jeg ble uføretrygdet ble det verre og verre. Jeg klarte ikke ta vare på meg selv og det forfalt hjemme. Jeg måtte ut og drikke, sier 67-åringen.

Mange får ikke den hjelpen de har krav på

Personalet på Heimen

Mari Kopperud og Silje Bekkevold tror mange eldre rusmisbrukere ikke får et god nok behandling.

Foto: Hanne Roald

I Oslo kommune finnes det i dag ikke eksakte tall på hvor mange eldre rusmisbrukere som burde vært på sykehjem.

– Vi har hatt flere som har behov for sykehjemsplass, men som ikke har fått det, sier helse- og sosialfaglig leder på Heimen, Silje Bekkevold.

I dag finnes det 16 plasser tilrettelagt for eldre rusmisbrukere. Frelsesarmeen og Bymisjonen mener det trengs 20 nye plasser.

– Alle vi mennesker har samme behov. Selv om man har et psykisk, fysisk eller alkoholproblem. Det å behandle mennesker på lik linje er kjempeviktig, sier daglig leder ved Heimen, Mari Kopperud.

Bekkevold trekker fram et eksempel om en mann i 60-årene som var alkoholiker. Han slet med epilepsi og påbegynnende demens, og ble skrevet ut av fra Heimen fordi de ikke kunne tilby han god nok behandling.

– I etterkant fikk vi vite at han ikke fikk plass på sykehjem heller. Det var veldig frustrerende, sier Bekkevold.

Anniken Hauglie

Sosialbyråd Anniken Hauglie vil avvente før hun setter inn flere tiltak.

Foto: Oslo Høyre

Byrådet vil satse på opplæring og korttidsopphold

Sosialbyråd Anniken Hauglie(H) sier kommunen nå vil se på behovet, men vil ikke opprette nye langtidsplasser nå.

– Vi oppretter i høst syv nye korttidsplasser. Det viktigste vil være å tilby tjenester i eget hjem for de som bor hjemme, sier byråden.

Hauglie sier kommunen også vil drive opplæring av hjemmesykepleiere slik at de blir bedre rustet til å møte eldre med rusproblemer.

– Dette vil bedre kapasiteten og lette situasjonen for de som skal inn, sier hun.

Rolf Blomqvist

Rolf Blomqvist håper han får bo på Heimen i mange år.

Foto: Hanne Roald

Hun presiserer at på grunn av et bedre helsetilbud, lever rusmisbrukere lenger i dag enn tidligere. Noe som gjør at det også er en positiv del av problemstillingen med eldre rusmisbrukere.

– Det er en utvikling vi har sett en stund. Det betyr at det helsetilbudet vi har fungerer. Det betyr at mange i denne gruppen lever et sunnere og bedre liv, og det synes vi er en god nyhet.

Hun sier videre at det kan bli aktuelt å opprette flere langtidsplasser senere, om de ser et behov for det.

Usikker på framtiden

Rolf Blomqvist kan bo på Heimen helt til han blir pleietrengende. Da vet han ikke hva som skjer.

– Jeg trives så godt her at jeg ikke vil flytte. Her har jeg en egen kontaktperson som tar seg av meg, sier han, som håper han får bo på Heimen i mange år.