Røykutvikling i Grensen

Politi og brannvesen har stengt av Grensen i Oslo etter røykutvikling fra et bygg i gata. Røykdykkere er nå inne i 3. etasje i bygget i Grensen 3 for å avklare hva som er situasjonen, men har ennå ikke funnet noe røyk. Det er ikke meldt om personskader.