Romeriksordførere stiller krav

Ordførerne i Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker ble fredag enige om fire krav til Avinor i arbeidet med en tredje rullebane på Oslo Lufthavn, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad. De ønsker en rask avklaring av framtidige støysoner, en plan for innløsing av berørte eiendommer, en plan for skjermingstiltak i gul støysone og opprettelsen av et informasjonskontor for berørte innbyggere.